Integrationen står bomstille

Politikernes ønske om at øge ikke-vestlige indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet er enormt, men i de sidste 12 år har an­de­len af ind­van­dre­re i ar­bej­de stå­et næ­sten bomstil­le, skriver Børsen.

”Siden 2008 er beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrerkvinder steget med beskedne 2,3 procentpoint. Ser man på beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige mænd, er det ikke gået meget bedre, for her er beskæftigelsesfrekvensen kun steget med 1,8 procentpoint på 12 år.

Det er en kæmpe udfordring. De seneste år er det gået lidt i den rigtige retning, men det skal ses, i lyset af, at vi har haft lidt medvind fra konjunkturerne, og det har gjort, at flere grupper på kanten af arbejdsmarkedet har fået bedre fodfæste og er kommet i arbejde”.

24NYT: En ting er, at de herboende muslimer ikke ønsker at blive integreret i det danske samfund. Men også i den etnisk danske befolkning er der stærke kræfter, der modarbejder integrationen. Det kan du læse mere om her.