Jobcentrene holder skatteyderne for nar

I løbet af 2020 og 2021 har de tre jobcentre i Københavns Kommune ikke en eneste gang henvist en ledig til et job. Og det har ikke haft konsekvenser, hvis man som kontanthjælps- eller dagpengemodtager har sagt nej til at tage et arbejde, oplyser Berlingske.

”Det er sket på trods af, at det efter beskæftigelsesindsatsloven er jobcentrenes opgave at henvise de over 20.000 ledige i København, der er vurderet jobparate.

Jurist med speciale i socialret ved Aalborg Universitet, John Klausen, vurderer, at Jobcenter København svigter sine forpligtelser. ’Hvis arbejdsgivere har ønsket at få henvist ledige til konkrete job, og der er ledige, der kan varetage jobbene, har Jobcenter København ikke levet op til sine forpligtelser efter beskæftigelsesindsatsloven’, siger han”.