KLIMA: Det “grønne” Danmark er et af EU’s værste miljøsvin

Ifølge det Europæiske Miljøagentur forårsager udendørs luftforurening ca. 460.000 dødsfald i EU hvert år, herunder ca. 4.200 i Danmark svarende til 7-8 pct. af alle danske dødsfald, skriver Børsen.

”For at reducere den grænseoverskridende luftforurening har EU vedtaget direktivet om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer (NECD). Det sætter nøje grænser for, hvor meget forurening hver medlemsstat må udlede.

EU-Kommissionens seneste opgørelse viser imidlertid, at kun 4 ud af 28 medlemsstater opfylder udledningskravene for 2020 i NECD. Danmark overskrider 40 pct. af kravene. Kun tre lande i EU klarer sig dårligere”.