Klimahysteriet konfronteres med virkeligheden

Ifølge en ny rapport fra The International Energy Agency, IEA, er der ”en kraftig afkobling af højprofilerede klimaløfter og den aktuelle tilstand af ren energiteknologi.”

Det går med andre ord alt for langsomt med innovationen for at opnå klimamålene, som mange landes og staters regeringer har erklæret sig enige i ved f.eks. at underskrive Parisaftalen. Det skriver Børsen.

Energieffektivitet og vedvarende energikilder er helt afgørende for at nå mål som CO2-neutralitet inden for en årrække. Men ifølge IEA’s rapport er der store dele af den nuværende CO2-udledning, der kræver nogle helt andre teknologier end de, der er udviklet i dag. Det gælder inden for skibsfart, lastbil- og luftfartstransport samt inden for tung industri som stål-, cement- og kemikalieproduktion.

“Reduktion af den globale CO2-udledning vil kræve udvikling af en bred vifte af nye teknologier, der endnu ikke er i brug. Og mange af de nuværende rene energiteknologier har behov for mere udvikling for at bringe omkostningerne ned og accelerere implementeringen af dem. Ikke alle løsninger er rentable i dag, ikke alle teknologier er modne”, lyder det i rapporten.