Klimakampen vil ramme de lavestlønnede

I forhold til 70-procentsmålsætningen kan højere skat kun være en lille del af løsningen. Der er behov for markante adfærdsændringer, hvilket gør, at vi ikke kommer uden om højere CO2-afgifter. Det skriver Børsen.

Udfordringen er blot, at grønne afgifter, herunder CO2-afgifter, rammer lavindkomstgrupperne hårdt.

Klimakampen vil koste dele af dansk erhvervsliv livet – og mange danskere vil skulle finde et nyt job.

Politisk skal man derfor tilbage til reformsporet, hvor den grønne indsats kombineres med vækstfremmende økonomiske reformer. Derved sikres, at samfundskagen vokser – så kan fordelingshensyn nemmere håndteres.

24NYT: Der går ikke en uge uden, at Børsen opfodrer til, at der gennemføres vækstfremmende økonomiske reformer, der øger samfundskagen, men det er en forgæves kamp.

En uhellig alliance af folketingspartier, der repræsenterer ca. 90 pct. af vælgerne, er nemlig kun optaget af at bruge penge og slet ikke bekymrer sig om, hvor pengene skal komme fra. I deres overbudskamp på forslag om velfærd og grøn omstilling bremser partierne ethvert forsøg på at gennemføre de nødvendige reformer, der kan sikre vækst og velstand.

Politikerne viger udenom at svare på, hvor pengene skal komme fra, af frygt for vælgerne. Det er nemlig blevet en tabersag at føre offensiv vækstpolitik i Danmark. Det er direkte politisk selvmord at foreslå vækstfremmende økonomiske reformer og lavere skatter – især de topskattelettelser, som virker mest effektivt, hvis man skal skabe vækst.

Lad os sige som det er. Der er i Danmark ingen folkelig forståelse for, at vækstfremmende økonomiske reformer er den rette politik. Et stort flertal i Folketinget har reelt opgivet alle politiske visioner om at få dansk økonomi til at vokse yderligere. Derfor kæmper Børsen en forgæves kamp.