Det valgemne ingen taler om


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Det offentliges nettoudgift til indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande var i 2018 på 31 milliarder kroner i følge Finansministeriet. I år er tallet adskillige milliarder større.

Nettobidraget er et udtryk for, hvor meget de enkelte indbyggere i Danmark på den ene side betaler i skatter og afgifter og på den anden side modtager af serviceydelser og indkomstoverførsler fra det offentlige.

Som noget nyt er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt i oprindelse fra MENAPT-lande (muslimer) og oprindelse fra øvrige ikke-vestlige lande. Rapporten viser, at førstnævnte udgør hovedparten af nettoudgifterne til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Ud af nettoudgiften på 31 milliarder til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2018 tegner personer fra MENAPT-landene sig for 24 milliarder kroner, altså godt 85%.

Personer fra MENAPT-landene udgjorde 55 pct. af alle ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 2018. De store forskelle i nettobidraget blandt ikke-vestlige indvandrere skal ses i lyset af store forskelle i bl.a. opholdsgrundlag.

Hvis man kun ser på indvandrere, er den gennemsnitlige nettoudgift for en indvandrer fra et MENAPT-land på 85.000 kr. Indvandrere fra øvrige ikke-vestlige lande udgør også en nettoudgift, men dog kun på 4.000 kroner i gennemsnit. Både indvandrere fra vestlige lande samt personer med dansk oprindelse har et positivt nettobidrag.

De tørre tal taler deres eget sprog. Samfundsøkonomisk er det en vanvittig dårlig forretning at have 3. verdens indvandrere og deres efterkommere i Danmark. Bruttoudgiften er nemlig godt 3 gange større eller ca. 93 milliarder kroner til det, der omfatter et sted mellem 500 og 750.000 borgere fra den 3. verden, alt afhængig af, om man regner naturaliserede efterkommere med eller ej.

Gennemgår man finansloven, er der tale om et menukort af udgifter til alle hånde projekter i statsligt, kommunalt og privat regi. En hel underskov og industri er bygget op over det faktum, at hvad der som nationalkonservativ ligger til højrebenet om, at man selv burde være brødfødende og selvforsørgende, der har den politiske konsensus stabiliseret sig om det unaturlige, at man må betale spidsen af en jetjager til ophold for folk, hvis de tilfældigvis kigger forbi fra Langbortistan med deres svinelæderkufferter i Kastrup og siger: ”Mig ha’ asyl”. For at citere profeten Mogens Glistrup.

LÆS OGSÅ:  Det er skønt at være elite

Hertil kommer så udgifter til justits- og retsvæsen. Tal som dækker den kriminalitet, der begås af 3. verdensborgere. Somaliere, palæstinensere og syrere er et sted mellem 5 og 7 gange mere kriminelle end etnisk danske ifølge Danmarks statistik.

Det vil sige, at for hver 7 gange Mujafa fra Egeparken i Odense har været på domhuset, så har Lars Ole været der en gang. Reelt betyder det, at man kan gange antallet af 3. verdensborgere op med det anta,l de enkelte etniske grupper består af, og omregne det til, hvor mange danskere vi ville være for, at der blev begået så meget kriminalitet som overrepræsentationen dækker over, det vi danskere må finde os i.

Tallet 3.5 millioner flere danskere forekommer mig nærliggende for at holde det lavt, hvis man alene tager udgangspunkt i det antal muslimer, der ikke er efterkommere, nemlig de 500.000.

Og det er endda et konservativt tal i og med særligt efterkommerne figurerer i den forkerte statistik.

Videre kommer udgifterne til sociale udgifter til 2. og 3. generations primært muslimske indvandrere og flygtninge, der har opnået dansk statsborgerskab i form af førtidspension m.m., som er en særlig yndet indtægtskilde. Statistik er renset for politisk korrekthed og procentuelt er hyppigheden af førtidspensionister blandt flygtninge og indvandrere 2-3 gange højere end for etniske danskere.

Man spørger sig selv, om henved 90% af danske vælgere og deres politiske repræsentanter er funktionelle analfabeter i at passe på Danmark?

De 90%, der ikke stemmer på hhv. DF og NB. For om de øvrige vælgere og deres folkevalgte politikere må man lægge til grund, at dem, der tier samtykker, eller også bifalder de aktivt. Begge dele er lige slemt.

I 1998 havde opførslen af Storebæltsbroen kostet små 20 milliarder. Hvad den ville koste med prisudviklingen her i 2022, er ikke godt at vide, men hvis man blot holder sig til nettotallet på integrations- og udlændingeområdet, så kunne vi bygge en ekstra Storebæltsbro om året i stedet for at have Mujafa rendende rundt i Rosengårdscenteret og genere centervagter og besøgende.

Det værste er nærmest at høre gammelkommunister og folkesocialister hælde vand ud af ørerne om mangel på velfærd, når de egenhændigt prioriterer Mujafa frem for gamle fru Hansen på plejehjem. Det skriger til himlen med deres dobbeltmoral, men hvor hører man statsministerkandidaterne fra blå blok i den sammenhæng?

LÆS OGSÅ:  Klumme: Dræn sumpen

At der er 3. verdensborgere, der kan stave til Ib, og gå på arbejde og opdrage sine ofte 4-7 børn mod danskernes 1.7 pr par er oplagt, men bottom line er stadig, at det kræver mere end en god forklaring over for danskerne generelt, og særlig dem med hjælpbehov specielt, at have flere hundrede tusinde Mujafaer på nas, når de burde sendes hen, hvor peberet gror, hvis de ikke kan forsørge sig selv, og holde deres straffeattest ren. Det sidste er et politisk valg.

Men, når man oplever, at hhv. Danmarks Demokraterne og Moderaterne er de store stemmeslugere, så spørger man sig selv, om der er gemt et særlig masochistisk gen gemt i danskerne?

En sag er rød bloks særlige svaghed for at holde udsalg på alle hylder af danskheden helårligt, og ikke kun som når Bilka holder fødselsdag hvert kvartal, eller blå blok minus DF og NB, der lægger mere vægt på politisk korrekthed og frygten for venstrefløjens udskamning frem for at vise karakter. Men de to nye knopskydninger i dansk politik er mig en gåde.

Danmarks Demokraterne har ingen profil andet end hvad Støjberg tilkendegiver. Hun kan lide pålægschokolade og cola zero i køleskabet og fejrede stramninger i udlændingepolitikken med Othello lagkage i ministertiden, men ellers er der intet konkret om udtræden af hverken konventioner eller EU, som udgør hovedårsagerne til den fortsatte tilstrømning.

Hvad bidrager hun med andet en konkurrence i selvpromovering? Hun er jo er ren Mr. Chance i filmen af samme navn med Peter Sellers i hovedrollen. Historien om gartneren, hvis kendskab til planteavl blev tolket som politisk tæft. Om sidstnævnte var han i virkeligheden blank.

At Moderaterne kan opnå 11% i tilslutning med en leder, der notorisk er en trussel mod sammenhængskraften i Danmark, det vidner om, at langt hovedparten af vælgere er inkonsekvente, overfladiske og ude af stand til at kunne håndtere den udfordring, der ligger i at passe på Danmark.

LÆS OGSÅ:  Video-klumme: Mogens Glistrup havde ret – del lV

To generationers mediepåvirkning og et uddannelsessystem, der helt og holdent har afmonteret evnen til fornuftstænkning, og som notorisk har indoktrineret danskerne, det har sat sig. Borte med vinden er lysten til at passe på og hæge om det Danmark, vi kun har til låns, det Danmark, vi har fået i arv og forvalter ind til vores efterkommere tager over.

Forvent derfor ingen refleksioner fra op mod 90% af dine landsmænd, når det virkelig kommer til samfundsøkonomisk tænkning, og det at sætte Danmark først. På kartoffelplan accepterer 90% af danskerne, at det er vigtigere, at Mujafa får benzin på sin stjålne Opel end at din gamle mor kan få mere end ét ugentligt bad af sosu’erne.

Og fremtiden – den tænker hverken de 90.% eller deres folkevalgte på. Det står klart, at danskerne er i færd med at blive befolkningsudskiftet, og at fremtiden bliver islamisk domineret, men nutidens politikere kan højst tænke en valgperiode frem. Se på Hamburg, en europæisk by uden europæere. Det sætter dagsorden. Hvorfor er det ikke et hovedemne i valgkampen?

Så lavt er danskerne sunket i åndelig højde, når de sætter deres x på en rulle lokumspapir, så fladpandede er de respektive politikere, når man skræller lag på lag af deres floskel- og kliche ombundne argumenter i debatten om, hvad der er vigtigst og hvordan der skal prioriteres.

Spar os for jeres elendige argumentation og fri os for jeres forsøg på udenomssnak. Konsekvensbetragt hellere, hvad det er, I står for. Det har aldrig været gratis at forsvare fædrelandet, spørg dem, der ligger i Ryvangen.

Hvis du hellere vil støtte 5. kolonne partier, levebrødspolitikere og

mangfoldighedstosser, som ikke er 5 potter pis værd, så fortsæt blot med at stemme på det, du plejer, men forvent ingen trøst fra os national konservative, når din datter er voldtaget, din søn er banket, og din bil brændt af. Du bad selv om det.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)