Klaus Ewald
Klumme Ewald

Er nedturen planlagt?

Overskriften er både ment som en provokation og som en øjenåbner. Problemstillingen i forhold til den igangværende økonomiske nedtur og alle tidligere, herunder finanskrisen, er at udfinde de dybereliggende årsager til den cyklus, verdensøkonomien befinder

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Blomsten af journalistisk bundfald

Lad mig indledningsvis fremhæve, at overskrift og indhold af klummen er et udtryk for et subjektivt debatindlæg. Andre vil være uenige med mig, ikke mindst ledelsen på de medier, jeg omtaler. Retningslinjerne for god presseskik

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Fra nazi- til wokestat – ekstremernes Tyskland

Tysklands vandring fra den ene ende af spektret til den anden har nået et nyt yderpunkt. I 1935 gennemførtes Nürnbergloven i det tyske nazi-regime. Lovene ophævede jødernes tyske statsborgerskab, jødiske børn måtte ikke længere gå i

Klaus Ewald
Klumme Ewald

EU sætter Europa i brand

Med en stigning på 50% i migrantstrømmen mod Europa i år er det kun et spørgsmål om tid, før vi oplever et egentligt sammenbrud i EU’s asylbehandling og myndighedskontrol. Lad det være min profeti. Den nyvalgte

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Historien vil dømme Jakob Ellemann

“Make yourself sheep and the wolves will eat you”. Ordene var Benjamin Franklins, den måske mest betydningsfulde statsmand i USAs historie, en af supermagtens grundlæggere tilbage i tiden, hvor mænd af mod trodsede både engelsk

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Rigets bedste mænd

Folketingets forløber var i 1200-tallets Danmark, Valdemarernes Tid, Danehoffet, hvor de privilegerede klasser havde mest Indflydelse, men hvortil dog ogsaa mødte fuldmægtige fra købstæder og storbønder, En umiddelbar fortsættelse af Danehoffet var senere de Stænderforsamlinger,

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Den politiske teaterscene

Enhver forestillings succes afhænger af den indsats og professionalisme, instruktøren og skuespillerne udviser. Således i teaterverdenen, som på den politiske scene. Hvis ikke den overordnede ansvarlige forstår at sætte retningslinjerne og korrigere for fejl, så

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Det valgemne ingen taler om

Det offentliges nettoudgift til indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande var i 2018 på 31 milliarder kroner i følge Finansministeriet. I år er tallet adskillige milliarder større. Nettobidraget er et udtryk for, hvor meget de

Klaus Ewald
Klumme Ewald

De ubehagelige valgemner

Bill Clintons vicepræsident udgav i sin tid bogen ”An inconvenient truth”, en ubehagelig sandhed, om verdens klimamæssige tilstand. I overført betydning vil jeg fremhæve de dagsordener, politikerne behændigt glider uden om og helt undlader at

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Klumme: Danskerne snorksover i valgkampen

Hvis man ikke lige vidste bedre, så skulle man tro, at alt var ved det gamle her i dagene op til 1. november. Partierne præsenterer deres programmer, materiale uddeles på gader og stræder, tv-programmerne kører. Valgets

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Klumme: Wollt ihr den totalen Krieg?

Manipulation og virkelighedsforvrængning virker i politiske sammenhænge. Har man ikke har noget visionært at byde på, så er frygt og trusler som pisk og gulerod de bedste virkemidler. Særligt hvis man samtidig anviser en vej

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Klumme: DIE DUMME DÄNEN

Hitlers Rigsbefuldmægtigede i Danmark under krigen, Werner Best, er citeret for at have tilkendegivet ovennævnte. Om det så rent faktisk var tilfældet, må stå hen. Men citatet har overlevet i snart 80 år, så enten

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Klumme: MERE END NORDSTREAM LÆKAGEN STINKER

Der udestår et væsentligt spørgsmål i forhold til de opstigende gasmængder fra Nordstream-ledningen. Over 3 områder i Østersøen over en radius på hver 1 kilometer er alt liv ødelagt, og der stiger methan gas op

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Klumme: Ida Auken har solgt sin sjæl

For uindviede er World Economic Forum (WEF) en privat organisation med hovedsæde i Davos i Schweiz, etableret i 1971 under ledelse af grundlæggeren Klaus Schwab. WEF er det man kalder en government-organized non-governmental organization (GONGO)

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Klumme: Vesten er i indbyrdes krig

Mange trusler, revolutioner, omvæltninger og krige har skyllet hen over den vestlige verden gennem historien. Nogle af religiøs art, andre af ideologisk karakter og andre igen for at slippe åget fra despotiske undertrykkere. Europa og

Klaus Ewald
Klumme Ewald

Klumme: Biden og virkeligheden

Bidens tale til nationen natten til den 2. september afslørede Demokraternes indstilling til deres modstanderne i det Republikanske Parti. “Trump og hans ekstreme støtter er en trussel mod demokratiet og USAs sjæl”. Det var budskabet.