Klumme: Konventions-forstoppelse


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

S, V og K vil standse islamiseringen af samfundet, og de har forskellige forslag med henblik herpå. Man kan sige, at det er på høje tid med en allerede stor muslimsk befolkningsgruppe, hvilende på en aggressiv ideologisk-religiøs platform. Mange muslimer er givetvis fredelige borgere uden ondt i sinde, men efter al hidtidig erfaring med stor føjelighed (og frygt) i relation til radikale islamister, imamer og særligt “lærde” af slagsen. Autoritære strømninger, ære og anseelse i de lokale miljøer kan i den sammenhæng nemt blive noget håndgribeligt. I virkeligheden et kæmpemæssigt problem, der har mange negative virkninger. Senest har en planlagt – men forpurret -terrorhandling (med udgangspunkt i Holbæk) vakt opsigt. Isbjerget over vandet.

De nævnte tre traditionelle “magtpartier” har da også forsikret, at de står fast på den “stramme udlændingepolitik”, og de har som nævnt forskellige forslag til at “stramme” yderligere. Forslagene er imidlertid stort set symbolpolitik, der i øvrigt risikerer at genere danske statsborgere og potentielle, ikke problematiske indvandrergrupper.

En grundlæggende forudsætning for at bremse den uholdbare udvikling må i hvert fald være helt at få standset immigration fra MENAP-landene (Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Afghanistan) samt Tyrkiet. Det være sig i form af kvoteflygtninge, andre asylansøgere, familiesammenføring etc. Det kræver et opgør med internationale konventioner som FNs flygtningekonvention, Statsløsekonventionen, Racedskriminationskonventionen og diverse såkaldte menneskerettigheds-konventioner. Danmark kan jo udtræde af disse aftaler, som lammer en fornuftig udlændingepolitik, men det har de store “magtpartier” slet ikke til hensigt; de forbliver i stedet for ved med det symbolske og skadelige. For få år siden bakkede de endog op om FNs Marrakesh-aftale, som Lars Løkke (en selverklæret “strammer”) underskrev. Og fra kryptokommunister, neosocialister og radikale kan der da slet ikke forventes noget positivt i den sammenhæng.

LÆS OGSÅ:  Indvandregruppe i Jylland knuser adskillige knogler i ansigtet på tilfældig dansker

Som start kunne man jo ophæve inkorporeringsloven vedrørende den europæiske menneskerettigheds-konvention (EMRK). Og var det ikke en god idé med en folkeafstemning om alle de konventioner, der så åbenlyst begrænser dansk suverænitet på området ? Sådant kender man jo i forvejen, for så vidt angår suverænitetsafgivelse i forhold til EU ? Der er tale om forældede konventioner , fostret i en helt anden tid.

Det socialdemokratiske forslag om at flytte asylbehandlingen til et land uden for EU må betragtes som politisk vinduespynt. Man har ikke fundet noget land, der er villig til at løse den opgave, selvom partiet formentlig er indstillet på at formøble milliarder af skatteydernes penge på at bestikkelse i så henseende. Dertil kommer, at det vel kan antages, at asylpresset –  i betragtning af de høje ydelser her i landet – nok kan forventes at stige, hvis immigranterne undgår farerne i Middelhavet.

Partierne sidder allerede fast i sumpen af konventioner. Og end ikke adgangen for Tyrkiets statsdirigerede imamer samt i den forbindelse det dobbelte statsborgerskab er der planer om at annullere.

I den statssubsidierede presse er Journalistisk Venstreparti i øvrigt travlt beskæftiget med at slå selv symbolske bidrag fra de gamle “magtpartier” ned. I det statsejede TV-2 blev således for nylig et af letvægtsbidragene fra partiet Venstre jordet ved hjælp af politikere fra EL og radikale. F. eks. Berlingske har hyppigt tårevædede artikler om de skrækkelige forhold i græske og andre flygtningelejre. Enorm slemt for børnene selvfølgelig. Bedre hvis de kom til Danmark, må man forstå. Naturligvis med hele den konventionsfastsatte hale af “familiesammenfør

LÆS OGSÅ:  Klumme: Bonne chance, Monsieur le Président!

te”.

“Magtpartierne” roser nu en årvågen polak, tyske myndigheder og dansk politi for angiveligt at have afværget terrortruslen fra Holbæk. De har selv bidraget til konventionsforstoppelsen og er derfor reelt en del af problemet.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)