Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Universitets-moradset

Er der dog ingen ende på politisering og forsøg på misbrug af skatteydernes penge fra dele af de danske universiteter?  Senest har “eksperter” således slået til lyd for tilførsel af flere midler til klima- og

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: En moppedreng fra Horsens

Engang var økonomiske spørgsmål et hovedemne i dansk politik. I mange år op til århundredeskiftet kæmpede landet med underskud på betalingsbalancens løbende poster, folket så ned i “afgrunden” etc. I det nye sekel blev finanskrisen

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Journalistisk venstrefløjs-kompleks

Tidligere formand for Dansk Journalistforbund og socialdemokratisk folketingskandidat Lars Werge har i et indlæg i Berlingske kommenteret journaliststandens venstrefløjsforankring. Det sker som kommentar til et indlæg på Twitter fra bladhusets administrerende direktør Anders Krab-Johansen. Denne

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Den danske syge

Regeringen har i Fredericia afholdt en konference under overskriften “Fremtidens Danmark”. Samme titel som den senere statsminister Jens Otto Krag i 1945 gav sit socialdemokratiske valgmanifest. Som optakt til arrangementet opridsede statsministeren, hvad man vel

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Fly Talebanen

Den i forvejen skæve og mislykkede “stramme udlændingepolitik” trues nu af det måske endelige dødsstød. Den har længe haft uheldige konsekvenser for ønskelig migration fra udlandet, behov for udenlandsk arbejdskraft i dansk erhvervsliv mv. Medens

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Godt økonomisk udspil fra NB

Der er grund til at rose Pernille Vermund og Nye Borgerlige (NB) for det offentliggjorte økonomiske udspil med betydelige skatte- og afgiftslettelser og væsentlige offentlige nedskæringer. Planen har tidligere været bebudet, og jeg skal for

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Det rene klimavanvid

Oversvømmelserne i Tyskland og Belgien har allerede givet anledning til nye indspark i klimadebatten. Bebyggelser med manglende respekt for floders og andre vandløbs eksistens, mangler og fejl i varslings- og redningstjeneste får selvsagt med rette

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Regeringens “manddomsprøve”

Regeringen med minister Tesfaye er “ærgerlig” over, at den Europæiske Menneskerettigheds Domstol har underkendt Danmarks nægtelse af at give asylanter på midlertidigt ophold adgang til familiesammenføring i 3 år. Det er en bombe mod den

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Ministres storhedsvanvid

Det er et kendt fænomen, at ambitiøse personer, hvis de mere eller mindre tilfældigt stiger op i deres eftertragtede hierarki, ofte har svært ved at vurdere betydningen af egenindsatsens resultater på en rimeligt ædruelig måde.

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Bekymrende bekymring

Åbenbart lever vi i disse år i en bekymringens periode. Således er der stor bekymring over klimaets udvikling. FN har jo besluttet, at menneskeskabt udledning af drivhusgasser er drivkraft for temperaturstigninger med diverse ødelæggende konsekvenser,

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Skamridning af demokratiet

25 mediechefer har for nylig offentligt rejst krav om “demokratisk kontrol” med indholdet på de sociale medier. Direktør i Tænketanken Justitia, Jacob Mchangama, har som kommentar hertil i et indlæg i Berlingske anført, at de

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Illusionsfabrikken på Christiansborg

Eksperter har ved flere lejligheder kritiseret beslutningsprocessen på Christiansborg. Politikerne vedtager under fanfare reformer. Efter al furore og praleri i den forbindelse er interessen for den bureaukratiske gennemførelse – for slet ikke at tale om

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Hvorfor nøler Danmark?

Udtalelser fra den grønlandske naalakkersuissoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg, i forbindelse med møderne i København, Island og Grønland, bør vel efterhånden have gjort det klart for selv søvnige og vrangvillige danske politikere og embedsfolk: Grønland

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Hvorfor ikke et “foregangsland”?

Allerede i 1990’ernes socialdemokratisk ledede regering under statsminister Poul Nyrup Rasmussen blev der politisk lagt vægt på, at Danmark betragtedes som et “foregangsland”. I løbet af perioden førte den markedsføring ligefrem til en række publikationer

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Pelle Erobreren

Den kontroversielle, tidligere kommunist, dømte hærværksmand og nutidige chefideolog hos kryptokommunisterne i Enhedslisten, Pelle Dragsted, har primo maj udgivet en bog – “Nordisk socialisme”- om socialismens nødvendighed i fremtiden. Journalistisk Venstreparti har naturligvis været i

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Levebrødspolitikeres højkonjunktur

De mange såkaldte kriser giver de professionelle politikere uanede muligheder for at gribe ind i samfundslivet økonomisk, beskæftigelsesmæssigt, fordelingspolitisk – og i hovedsagen med en styrkelse af staten, og dens ansatte, til følge. Øjeblikkets helt

Steen Leth jeppesen
Klummer

Klumme: Når medierne svigter

I Weekendavisen har journalist (emeritus) Frede Vestergaard anmeldt en nylig udkommet bog om de tekniske og økonomiske udfordringer ved den såkaldt grønne omstilling og “klimakampen”. Der er tale om: “Klimaplan 2030 – Realisme eller Utopi?