Klumme: Løkke vil luske flere migranter ind ad bagdøren


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

I december vil Danmark underskrive FN’s migrationspagt. Regeringens fortælling skal bilde danskerne ind, at der er tale om en uskyldig FN-pagt, som ikke er juridisk bindende, og som Danmark ikke behøver at overholde. I realiteten vil regeringens underskrift luske flere migranter ind ad bagdøren.

Global fremme af migration

FNs migrationspagt er gennemsyret af, at lovlig migration er ”inevitable, necessary and desirable” og skal fremmes. FN-pagten gør migration til en menneskerettighed og giver det indtryk, at de underskrivende lande er juridisk forpligtet til at modtage migranter med åbne arme. Dette kan ikke undgå at skabe en forventning blandt millioner af muslimer i Afrika og Mellemøsten om, at det er muligt at komme til Europa, herunder til Danmark, som migranter.

I de underskrivende lande vil FN’s migrationspagt gøre det nemmere for globalisterne og multikulturalisterne at fremme og gennemtrumfe den migrationsvenlige dagsorden. I Danmark vil FN-pagten være en gave til de kulturradikale politikere, der går ind for globalisme og multikulturalisme.

Lad os fremhæve et par highlights. I henhold til FN’s migrationspagt vil de underskrivende lande bl.a. have:

  • Pligt til at ligestille migranter med flygtninge. Fremover skal migranter ikke stilles ringere end flygtninge. I dag er det kun flygtninge, der er beskyttet af de internationale konventioner, mens migranters retsstilling er usikker. Det skal pagten lave om på.
  • Pligt til at åbne havne for skibe med migranter. Landende skal forhindre, at migranter kommer til skade eller dør på rejsen. Det betyder på jævnt dansk, at det vil være i modstrid med pagten, hvis EU’s yderlande som Italien, Spanien, Frankrig og Grækenland afviser skibe med migranter eller forhindrer NGO-skibene i Middelhavet i at bjerge migranter.
  • Pligt til at fremme multikulturalisme og mangfoldighed. Landende skal fremme forståelse for migrantkulturer og -traditioner gennem multikulturelle aktiviteter og mediekampagner om migrationens positive bidrag til samfundet.
  • Pligt til at give migranter bedre adgang til sociale ydelser. Migranter skal have flere rettigheder og bedre forhold samt fuld adgang til arbejdsmarkedet i de lande, de ankommer til, og nemmere ved at tage sociale ydelser med fra land til land.
  • Pligt til at kriminalisere indvandrerkritik. Landene skal sikre, at medierne rapporterer om migration på en ”etisk korrekt” (læs: politisk korrekt og migrationsvenlig) måde. Offentlig støtte til medier, der fremmer intolerance, xenofobi og racisme, skal stoppes. FN-pagten vil således kunne bruges til at straffe medierne for at formidle ”politisk ukorrekte, forkerte” holdninger til migrationens velsignelser.
LÆS OGSÅ:  Klumme: Europa spiller endnu engang fallit Krisen i Ukraine

Argumentet om hjemsendelser holder ikke

Løkkes regering prøver at bilde danskerne ind, at Danmark kan bruge en juridisk ikke-bindene pagt til at få lande i Afrika og Mellemøsten til at hjemtage deres borgere, hvis de er illegale migranter. Regeringen påstår med andre ord, at mens Danmark kan sige nej til mere migration, kan vi få andre lande til at rette sig efter pagten.

Der kan ikke herske den mindste tvivl om, at de muslimske lande i Afrika og Mellemøsten vil bruge FN-migrationspagten til at presse EU-landene, herunder Danmark, til at åbne for mere migration med henvisning til, at EU og Danmark skal leve op til de forpligtelser (”obligations”), de selv har skrevet under på. Til gengæld bliver det meget svært for Danmark at hjemsende migranter.

I praksis er det nemlig næsten umuligt at sende migranter hjem, fordi det enten er i strid med internationale konventioner eller fordi Danmark mangler hjemsendelsesaftaler med konkrete lande. De kolde kendsgerninger er, at ingen i Afrika og Mellemøsten har interesse i, at de afviste asylansøgere vender tilbage. Hjemlandene har ingen økonomisk fordel ved at tage dem tilbage, tværtimod nyder de godt af, at de udvandrede bidrager til økonomien, idet mange asylansøgere i Europa sender betydelige summer hjem til familien. For mange af de afviste asylansøgere er valget også enkelt. De foretrækker livet i danske asylcentre fremfor de elendige forhold, som bliver budt folk i deres hjemlande.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Bliver Jacob Rees-Mogg den næste britiske premierminister?

Ikke-bindende juridisk, men reelt bindende

Løkke-regeringen forsøger at bilde danskerne ind, at FN-pagten er en helt uskyldig aftale, da den ikke er juridisk bindende. Det er imidlertid usandt, at FN-pagten blot er en samling anbefalinger, som Danmark ikke behøver at følge, idet ordene ”forpligtelse” (commitment) og ”vi forpligter os” (we commit) går som en rød tråd igennem dokumentet.

Ligesom mange andre internationale aftaler vil FN-migrationspagten blive en referenceramme og udgangspunkt for såvel international som national lovgivning. Da pagten rent juridisk ligger i en grå zone, bliver den genstand for fortolkning. Forskningschef ved Raoul Wallenberg Institute, Thomas Gammeltoft-Hansen, gør opmærksom på, at ingen kan forudse konsekvenserne af migrationspagten. I sidste ende bliver det afgjort af landenes fortolkning.

Et dansk eksempel på en såkaldt ”dynamisk fortolkning, der er i pagt med samfundsudviklingen”, er danske domstoles fortolkning af den europæiske menneskerettighedskonvention. Det danske Menneskerettighedsinstitut har påvist, at aktivistiske danske domstole udviser kriminelle udlændinge langt mindre end den europæiske menneskerettighedskonvention tillader og vender således ryggen til ofrene, fordi dommerne er bange for at tage konfrontationen med de muslimske forbrydere.

Vi husker også den famøse racismedom, hvor Retten i Helsingør har idømt en mand dagbøder for at have ligestillet islam med nazisme. Med henvisning til racismeparagraffen har aktivistiske indvandrervenlige dommere forsøgt at suspendere en helt legitim, åben debat om relevante samfundsforhold.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Læren fra Auschwitz

Løkke handler i ond tro

Regeringen påstår, at Danmark ikke behøver at overholde migrationspagten, men det må være klart for alle, at regeringen med sin underskrift vil forpligte sig til at leve op til den, selv om den er i strid med alle de udlændingepolitiske stramninger, som er gennemført siden valget i 2015, såvel som det paradigmeskift i indvandringspolitikken, som DF netop i disse dage sidder og forhandler med regeringen om.

Løkke er ikke i god tro, når han sidder og forhandler om paradigmeskiftet, fordi den migrationspagt, som han snart vil skrive under på, er designet til at luske endnu flere muslimske migranter ind ad bagdøren. Det hænger ganske enkelt ikke sammen.

 

 

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)