Klumme: Man binder os på mund og hånd


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Februar-Marts 1941

Rigsstatholder, Baldur von Schirach, i det af Tyskland i marts 1938 annekterede Østrig, foranstaltede i februar og marts 1941, at 5.000 Wiener-jøder blev deporteret fra Aspangbanegården til Generalguvernementet (det af Tyskland besatte Polen). Som samlelejr anvendtes 2 skoler i Castellezgasse 35 og Kleine Sperlgasse 2a. Den første transport med 1,000 jøder forlod Wien den 15. februar 1941 og den femte den 15. marts samme år. Disse transporter var kun en del af de sidste rejser, Wiener-jøderne måtte lide under i årene, hvor det 3. Rige styrede landet med autoritær jernnæve.

Mødte man ikke frem, blev Gestapo sat ind i jagten på de udeblevne. Ved opsporing blev der gjort kort proces. Deportationerne var en kulmination på flere års indskrænkning i østrigske jøders rettigheder i bevægelsesfrihed, ret til arbejde samt syge- og socialforsorg. Jøderne var blevet andenrangs borgere uden rettigheder. Enhver beskyttelse lovgivnings- eller konventionsmæssig var ikke længere gældende for dem.

Endestationen var en ghetto østpå før den endelige udvælgelse på de til lejligheden etablerede perroner ud for tilintetgørelseslejrene i Auschwitz-Birkenau og Treblinka. Kvinder, mænd og børn blev fysisk tilintetgjort.

Kun mindet om det rige kulturelle bidrag, Wiens-jøder bidrog med, lever endnu. Jødiske skoler, synagoger, hjem og værdier blev alle opslugt, ariseret og indgik i det 3. Riges krigsindustri eller som genhusningssteder for de udbombede huse efter allierede air-raids over landet.

LÆS OGSÅ:  Njals Tårn har medvind i København. Kommunen svigter totalt

Februar-marts 2022

Coronasituationen i Østrig er alvorlig, sagde kansler Alexander Schallenberg med tung mine, da han for nylig gik på talerstolen med en kontroversiel besked: ”Alle, der ikke er vaccineret mod corona, skal gå i lockdown og vil kun få lov til at forlade deres hjem i forbindelse med særlige formål. I realiteten siger vi til en tredjedel af befolkningen, at I ikke kan forlade jeres hjem uden en særlig grund”.

Det kan for eksempel være arbejde, indkøb eller lægebesøg. Nedlukningen gælder fra mandag morgen, og børn under 12 år vil være undtaget fra nedlukningen, der kommer til at ramme to millioner mennesker.

Højrefløjspartierne har været stærkt kritiske over for de nye restriktioner, som de mener vil skabe en gruppe af andenrangsborgere,

Men tidligere på ugen forsvarede kansleren planerne. ”Jeg kan ikke se, hvorfor to tredjedele – den vaccinerede gruppe – skal miste deres frihed, fordi en tredjedel tøver. For mig er det åbenlyst, at der ikke skal være nogen nedlukning for de vaccinerede i solidaritet med de uvaccinerede”, sagde kanzler Alexander Schallenberg.

Fra februar 2022 vil der blive indført vaccinepligt i landet. Alle uvaccinerede, der ikke frivilligt lader sig vaccinere, vil blive pålagt tvangsvaccinering, fængselsstraf og bøder.

Nürnberg-konventionen fra 1947, der forbyder ufrivillige medicinske eksperimenter, er ikke gældende for uvaccinerede i den del af det tidligere 3. Rige, der i samme måneder af 1941 sendte tusinder i døden østpå. Det er vanskeligt ikke at kategorisere eksperimentalvaccinerne på anden vis.

LÆS OGSÅ:  Delte meninger om Ukraine

Europa Rådets resolution nr. 2361 fra 27. januar 2021, om, at staterne skal informere borgerne om, at vaccination er frivillig, er heller ikke længere gældende i Hitlers tidligere hjemland.

Der forventes at blive optøjer og en fortsættelse af de igangværende massedemonstrationer i Wien af protesterende anti-vaccine tilhængere.

Det 3. Riges autoritære ånd hænger stadig over alpelandet og dets store moderland mod nord. Det 3. Riges arvtagere på den autoritære, marxistiske venstrefløj har åndelige fangarme ude over det meste af den vestlige verden. Østrig er blot et skridt foran. Politikere, medier og myndigheder er parat til at fortælle dig løgne i en uendelighed. I dag om uvaccinerendes kollektive skyld, i morgen om masseindvandringens lyksaligheder.

Faktualitet og fornuft er sat på hold. At 90 pct. af coronarelaterede døde er fuld vaccinerede, betyder minus. Regulering og kontrol er i fokus alene for magtens skyld. Den laboratoriefremstillede kinesiske COVID-19 virus anvendes som undskyldning for at suspendere frihedsrettigheder, alle troede var umistelige. Grænsen fra det tidligere USSR er rykket vestpå så langt som til Donau og Rhinen.

Dagens politiske spekter er spejlvendt sammenlignet med fortiden. Den røde pest har afløst fortidens sorte. Støvletramp, knipler og skråremme pakkes i dag ind i pæne forsikringer, der gang på gang skubber os mod afgrunden. Modstandere tæves ikke, de udskammes. Det er politisk korrekt, og det virker.

LÆS OGSÅ:  Utroværdig Vive-undersøgelse af københavnske jobcentre – Stop fifleriet!

“Man binder os på mund og hånd, med vanens tusen stramme bånd, og det er besværligt at flagre sig fri. Vi leger skjul hos en, som ved at skærme os mod ensomhed med søde kontrakter, vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre ord: jeg lover dig var vi vist i kærlighed på mere ærlig vej. De ord, vi svor med hånd og mund, de gælder kun den korte stund, til glæden er borte og alting forbi”

Jeg dedikerer de sidste udødelige strofer til Poul Henningsen og Liva Weel.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)