Klumme: Martin Henriksens politiske program til formandsvalget i Dansk Folkeparti


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Martin henriksen
DF’s absolut vigtigste mærkesag, opgave og førsteprioritet bliver at stoppe den igangværende befolkningsudskiftning.

Dansk Folkeparti skal være et nationalkonservativt arbejderparti. Det betyder bl.a., at vi igen skal være et bredt forankret folkeparti.

Jeg mener herudover, at vores samfund skal bedømmes på hvordan vi behandler sårbare og udsatte. DF skal være Danmarks sociale samvittighed. Vi passer på danskerne, uanset status og indkomst. Det gælder børneområdet, sårbare borgere, handicapområdet og ældreområdet.

Bedre forhold for folkepensionister. DF skal fremsætte forslag om at forbedre de økonomiske forhold for pensionister, enten ved at hæve folkepensionen eller ved at gøre dele af folkepensionen, eksempelvis pensionstillæg, skattefri.

DF skal fokusere på sundhed og værdighed i ældreplejen. Det gør vi ved at der er de menneskelige og økonomiske ressourcer der skal til for at vi kan tilbyde omsorg og varme til ældre og udsatte borgere.

EU- og konventionspolitik
Danskerne skal bestemme så meget som muligt i eget land. Det betyder, at Danmark skal meldes ud af Den Europæiske Union, ligesom at Danmark skal meldes ud af Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

DF skal føre en erhvervsvenlig politik, især overfor små- og mellemstore virksomheder. Det betyder, at DF – efter dialog med erhvervslivet, herunder landbruget – skal fremsætte forslag om at nedsætte skatter og afgifter samt reducere bureaukratiet i virksomhedernes møde med det offentlige.

LÆS OGSÅ:  Åh, denne naivitet

Retspolitik, og lov- og orden
DF skal arbejde for strengere straffe bl.a. for bandekriminalitet og sædelighedsforbrydelser. Vi skal løbende arbejde for at stramme udvisningsreglerne for kriminelle udlændinge. Selvom DF skal være et lov og orden-parti, så skal vi ikke på permanent basis udelukke almindelige danskere fra samfundslivet, fordi de på et tidspunkt har gjort noget forkert. Jeg ønsker også et samfund, hvor der er mulighed for at arbejde sig tilbage.

Stop befolkningsudskiftningen!
Jeg mener, at DF skal have politik på alle hylder, og at DF skal have tre-fire mærkesager.

Det ændre dog ikke ved at DF’s absolut vigtigste mærkesag, opgave og førsteprioritet bliver at stoppe den igangværende befolkningsudskiftning. Dette kan ikke understreges nok.

Der er allerede boligområder, hvor almindelige danskere er i mindretal, og alle befolkningsfremskrivninger viser at indvandrere og efterkommere vil fylde mere, og at danskere vil fylde mindre. Det handler ikke nødvendigvis om den enkelte, men om det samlede billede.

Den udvikling skal vendes, hvis vi vil bevare vores frihed, vores værdier, den kristne kulturarv, vores traditioner og et folkestyre der tager udgangspunkt i det danske folks historiske ret til selvbestemmelse. Det kræver en omfattende hjemsendelsespolitik, samt begrænsninger af dele af indvandringen og et fuldstændig stop for indvandring fra muslimske lande. Muslimske symboler, herunder tørklæder, skal som udgangspunkt forbydes overalt i det offentlige rum.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Konventions-forstoppelse

Kun offentlige ydelser til danskere
Der skal indføres et stop for offentlige ydelser til ikke-danske statsborgere. I følge justitsministeriet og Højesteret kræver dette en ændring af grundloven. Jeg er tilhænger af Danmarks Riges Grundlov og ønsker at værne om Danmarks forfatning, men såfremt det er nødvendigt at ændre grundloven på dette ene punkt for at kunne gennemføre DF’s politik, så vil det blive partiets politik med undertegnede som formand. DF skal igen være et parti, som tør at rykke ved grænserne i dansk politik.

Mere valgfrihed til danske forældre
Forældre skal have bedre muligheder for i en afgrænset periode at passe småbørn i eget hjem. Flere kommuner tilbyder allerede mulighed for det. DF skal stille forslag om at forbedre ordningen økonomisk, samt gøre den landsdækkende. Ordningen skal indrettes, så den målrettes danske forældre og danske børn og ikke kan benyttes af dårligt integrerede indvandrerfamilier.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)