Klumme: Også østrigerne har nu fået nok


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Dansk meningsmåling i oktober 2019

Her i oktober foretog det absolut troværdige meningsmålingsinstitut YOU GOV via internettet en opinionsundersøgelse, der bl.a. viste, at hele 28% af de adspurgte danskere mente, at muslimske indvandrere burde sendes ud af landet. Dette var et opsigtvækkende resultat, der ikke faldt i god jord hos flere politikere, hos to såkaldte eksperter og i de sædvanlige venstreliberale medier. Samme undersøgelse fandt også frem til, at ca. halvdelen af alle danskerne betragter den stedfundne indvandring som en trussel mod vores nationale egenart.

Og således manipuleredes resultatet

Den socialdemokratiske integrationsminister Mattias Tesfaye blev bedt om at kommentere undersøgelsens resultater og udtalte d. 23. oktober 2019 i P1-radioprogrammet Orientering på sædvanlig nedladende og bedrevidende vis, der kendetegner venstrefløjens politikere: ”Kære fjerdedel. Vi har religionsfrihed i Danmark, og vi begynder ikke at smide kolleger og naboer ud af landet, fordi de tror på islam.” Endnu mere utrolig var flg. kommentar af Jan E. Jørgensen, folketingsmand for partiet Venstre, at når hver fjerde dansker støtter etnisk udrensning, så er det på tide, at vi politisk står sammen. Samme Jørgensen, der er viceborgmester på Frederiksberg, er en fin forklaring på, hvorfor det går Anders Fogh Rasmussens gamle parti så skidt.

Og så kommer vi til universitetsfolket. Her docerede prof. Jørgen Goul Andersen fra Ålborg Universitet – ligeledes i radioprogrammet Orientering – at det var svært at vurdere, om undersøgelsen var repræsentativ. Jamen er 28% ikke 28%? Endnu en lærd akademiker, prof. Kaspar Møller Hansen fra Københavns Universitet tillod sig at hævde – uden nærmere beviser – at undersøgelsen fra YOU GOV simpelthen ikke var repræsentativ. Goddag mand, økseskaft!

LÆS OGSÅ:  Ny lov kan betyde masselukninger blandt moskeer

Østrigsk meningsmåling i 2019

Næsten samtidigt med den danske meningsmåling kunne der i de østrigske medier dokumenteres en tilsvarende skepsis i den østrigske befolkning over for islam og ikke mindst den radikale islam. Visse medier – ikke mindst public service radio og TV – var meget sparsommelige med at offentliggøre og kommentere denne meningsmåling. Derimod fik den en grundig omtale i den borgerlige kvalitetsavis Die Presse.

Formålet med den gennemførte meningsmåling, der var bestilt af den østrigske integrationsfond i Wien, Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF), var at undersøge befolkningens indstilling til emnerne migration og integration, og her i sensommeren spurgtes 1.000 østrigske statsborgere. Årsagen til undersøgelsen var den stigende offentlige skepsis, når det gjaldt muligheden for, at østrigere og indvandrere i dagligdagen kunne leve harmonisk side om side.

Resultaterne

Generelt viste det sig, at 53% af de adspurgte betegnede atmosfæren mellem de to befolkningsgrupper som værende dårlig, hvilket var en stigning på 4% i forhold til en måling i 2018. Særligt skeptisk var østrigerne over for en række forskellige nationer. Således betragtede 74% integrationen af afghanere som mindre vellykket eller endda helt mislykket, mens tallene for tjetjenere var 70% og somaliere 57%. Derimod ansås ungarere og kroater for at være velintegreret, mens bosniere, serbere, rumæner og tyrkere lå midt i feltet.

Mest bekymret var østrigerne dog både for en udbredelse af den radikale islam med dertilhørende sharia-lovgivning – her er tallet 60% – og flygtninges integration i skolesystemet og på arbejdspladserne – her er tallet 58%. Endvidere ønskede næsten alle adspurgte et forbud mod, at muslimske piger og voksne kvinder offentligt bar tørklæder. Hertil er at bemærke, at den tidligere højre-konservative østrigske regering under Sebastian Kurz allerede i maj måned i år fik vedtaget en lov i parlamentet, der forbyder piger at bære sådanne tørklæder i folkeskolen.

LÆS OGSÅ:  BRITANNIA DOES NOT RULE ANYMORE

Streng statslig kontrol

Ligeledes ønskedes en streng statslig kontrol af muslimske religionslærere og islamsk religionsundervisning – her er tallet 80%. Og hele 90% krævede, at imamer skulle deltage i forpligtende tyskkurser. Og ikke nok hermed. Et lige så stort flertal ønskede forpligtende tyskkurser også for kvindelige flygtninge, der er beskæftiget i børnehaver.

Og ikke mindst blev der udtrykt et ønske om, at der burde træffes flere foranstaltninger for at integrere piger og kvinder i det østrigske samfund, f.eks. gennem erhvervsorientering, informationer om ligeberettigelse og selvbestemmelse, samt gennem oplysninger om, hvor de skal henvende sig i tilfælde af mishandling og tvang i hjemmet. Til gengæld krævede 84% af de adspurgte, at flygtningene kun kan komme i betragtning til en social bolig, hvis de havde deltaget i tyskundervisning på et vist niveau.

”Så hør dog folkets røst!”

Alt dette synes at være rimelige krav til mennesker, der uden en øre på lommen og af forskellige – ikke altid lige gennemskuelige årsager – ønsker, ja kræver at modtage de rigelige sociale ydelser, der stilles til deres rådighed uden at de nødvendigvis viser taknemlighed og vilje til integration. Og dette gælder både i Danmark og i Østrig, hvor ikke mindst Østrig blev overrendt af en ukontrolleret flygtningestrøm op gennem Balkan i 2015.

Med en omskrivning af et kendt citat fra H.C. Andersens eventyr Kejserens nye Klæder er det rimeligt at kommentere de to meningsmålinger ved at udbryde: ”Så hør dog folkets røst!”

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)