Klumme: Venstre er klar til at omfavne islam


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Foto: Les Kaner

Af André Rossmann.

Islam har sneget sig ind i alle afkroge af det danske samfund. Islamiseringen sker efter salamimetoden i kommunerne, i undervisningssektoren, i medierne, domstolene osv. Grænserne flyttes stille og roligt. Der bliver gjort mere og mere plads til muslimske normer, krav og ønsker. Danskerne tilpasser sig for at imødekomme muslimsk levevis.

De identitetsløse og rådvilde danskere

Danskerne lever i en moral-relativistisk boble uden et fælles ståsted, forankring og værdigrundlag, og uden en fælles opfattelse af, hvad danskheden er. Derfor udviser et stort flertal i befolkningen forståelse for indrømmelser til formørkede muslimske holdninger, og de negative konsekvenser af islam søges bortforklaret eller relativeret.

André Rossmann er fast klummeskribent på 24NYT. Han er cand. ling. merc. og selvstændig konsulent.

Det gør bl.a. sognepræst Henrik Gade, som har udtalt: ”Kravet om, at indvandrere skal i arbejde, er udtryk for et protestantisk tvangsregimente. Disrespekten for polygame ægteskaber er kristne griller. Kravet om ligestilling mellem kønnene et sent udslag af liberal kultur. At man ikke må slå børn er udslag af rousseausk frisindet pædagogik”.

Den udbredte værdipluralisme og relativisme få danskerne til at bøje nakken, når muslimerne stiller krav om indførelse af sharia-baserede tilstande i Danmark såsom forbud mod svinekød i børnehaver, forbud mod, at piger og drenge må svømme sammen, forbud mod at gifte sig med en ikke-muslim samt brug af sharia-domstole i stedet for de danske domstole. Krav, som alle strider grundlæggende imod danske kristne værdier.

Massiv venstreradikal støtte til islam

Blandt de venstreradikale, som stemmer til venstre for Nye Borgerlige og DF, er der en bred konsensus om, at man med en god integrationsindsats og masser af imødekommenhed og hjerterum vil sikre en fredelig sameksistens mellem danskerne og muslimerne. Kendskab giver som bekendt venskab, og fremmede er jo blot venner, man ikke har mødt endnu. De venstreradikales præmis er, at muslimerne efterhånden vil opdage, at dansk tolerance og frisind er vejen frem, og gradvis vil overtage danske demokratiske værdier og sindelag og samtidig berige samfundet med lidt etnisk kolorit.

Derfor oplever vi, at politiske partier som Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet i misforstået humanisme og godhed understøtter kvindeundertrykkelse, homofobi og sharialovgivning. Og derfor ser vi mærkelige alliancer, hvor f. eks. DGI’s ledelse, Radikale Venstre og venstrefløjspartierne, der ellers hylder ligestilling, står sammen med imamer og shariaråd i deres forsvar for kønsopdelt svømning. Og hvor danske politikere, embedsmænd og biskopper i multikulturens hellige navn går og støtter bygning af stormoskeen i København. Rationalet bag denne multikulturelle positive tilgang til islam er, at religioner og kulturer er lige gode. Man kommer derfor islam i møde med offentlig støtte til de moskeer, som islamiserer og radikaliserer flygtninge og indvandrere gennem religiøs social kontrol.

Normalisering af islam i medierne

De venstredrejede og indvandrervenlige redaktioner i mainstream-medierne giver fri taletid til aktivistiske, indvandrervenlige ”eksperter”, ”bekymrede” erhvervsledere, som vil have flere flygtninge til landet, politiserende asylpræster, civilt ulydige godhedskendisser og andet godtfolk. Mens medierne bringer et hav af skræddersyede solstrålehistorier, som tegner et positivt billede af danske muslimer, frasorterer og bortcensurerer de systematisk indvandrerkritiske indlæg, som de ikke synes, det er nødvendigt at bringe.

Befolkningen tæppebombes med billeder af tørklædeklædte kvinder, der skal signalere mangfoldigheden i det muslimsk-danske samfund og normalisere det kvindeundertrykkende symbol, som tørklædet er. Senest har Berlingske bragt en 2-siders artikel om, hvor velkomne flygtninge er på Ærø. Artiklen er pyntet med et billede af tørklædeklædte flygtninge og deres danske værter, der står smilende sammen og nyder deres glade sameksistens. Og DR’s ungdomsafdeling Ultra har produceret en reklamevideo for islamisk tildækning af piger og kvinder. Ultra har sendt en 11-årig pige til Iran for at opleve de ”smarte hijabstaer”, som det hedder i programbeskrivelsen. DR er med andre ord begyndt at præparere danske børn til islam.

Islamisering rammer også dansk humor. Siden Muhammedkrisen har danskerne og muslimerne været uenige om den danske opfattelse af begreber som humor, satire og respekt. I Danmark siger man politisk ukorrekte ting, som er ment i spøg, og folk forstår godt, at det er for sjov. Der er imidlertid vokset et regime frem, der dikterer, at muslimernes sårede følelser skal veje tungere end ytringsfriheden. Mange muslimers følsomme offerrolle præger den aktuelle minoritetstænkning, som fører til censur og udrensning i sproget.

Islamisering negligeres på lokalt niveau

På lokalt niveau i de enkelte kommuner er der mange, der er parat til at imødekomme religiøst betingede muslimske særkrav. Ikke nødvendigvis fordi man er blind for, at islam er problematisk, men fordi de kommunalt ansatte mener, at deres opgave er at løse konkrete kommunale opgaver og ikke Danmarks integrationsproblemer. Og da Danmark har en lang tradition for beboer- og foreningsdemokrati samt lokalt selvstyre, betyder et voksende muslimsk mindretal i de enkelte kommuner, at denne tradition i stigende omfang får et religiøst præg.

I Randers Kommune måtte politikerne f. eks. sikre, at der skulle være svinekød på menuen i kommunale institutioner, der begyndte at fravælge svinekød af hensyn til muslimer. Og på politigården i Aarhus har ledelsen etableret et bederum af hensyn til muslimske betjente. Naser Khaders kommentar var:Jeg har været i 20 ud af 22 arabiske lande, hvor jeg har besøgt politistationer, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, og ikke et eneste sted har jeg set et bederum. Hvorfor skal vi så have det her i Danmark? Det er for meget. Man kan jo praktisere sin religion privat”.

Det er et paradoks, at islamisering af det danske samfund ikke har fyldt mere i den netop overståede kommunale valgkamp. Problemerne med muslimske friskoler, banderelaterede konflikter, væksten i parallelsamfund og udfordringerne med nydanske børn fyldte meget lidt sammenlignet med luftige diskussioner om rådhusbryllupper, udefineret velfærd og grøn selvtilstrækkelighed.

Islamisering af uddannelsessektoren

Også uddannelsessektoren udsættes for islamisering. Flere skoler og præster sender uvidende børn til radikale moskeer og imamer. Dyvekeskolen i København har således sendt elever på ekskursion til den radikale Imam Ali Moskeen, som er finansieret af det iranske præstestyre. Brorsons Kirke i København sender konfirmander på ture til den radikale moske, Dansk Islamisk Center, som styres af de to steningsimamer Fatih Alev og Abdul Wahid-Pedersen. Og sognepræst Anne-Mette Gravgaard fra Davids Kirke på Østerbro i København har oplyst, at hun planlægger at tage skolebørn med på besøg i Imam Ali Moskeen som en del af konfirmationsforberedelsen.

Det første bederum blev indrettet på Panum Instituttet i 2001. Der er efterfølgende indrettet bederum på flere universiteter, og det har ad flere omgange givet anledning til heftig debat i offentligheden. DF’s forslag om at forbyde bederum på danske uddannelsesinstitutioner har udløst et ramaskrig i det venstreradikale segment. Blandt forslagets kritikere var rektor på Rungsted Gymnasium, Mogens Hansen, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, Kasper Sand Kjær, direktør for Danske Universiteter, Jesper Langergaard, og studenterpræst på Panum Instituttet, Nikolaj Halvorsen, som frygtede, at et forbud kan blive opfattet som en indskrænkelse af muslimernes mulighed for at praktisere deres religion. Uddannelsesminister Merete Riisager (LA), som følger med strømmen, ønsker ganske forståeligt ikke at lovgive mod bederum.

På 7 af landets 30 VUC-centre er det forbudt at bære niqab ved eksamen, fordi man ved eksamen skal kunne identificere eksaminanden. Men de øvrige 23 centre synes ikke, at niqaber er noget problem. En rundringning har vist, at disse 23 centre tillader total tildækning og anonymitet ved eksamen.

Skolerne kan heller ikke se noget problem med at udleje skolelokaler til radikale muslimske organisationer. Professionsskolen Metropol i København har således tjent godt på udlejning af lokaler til radikale muslimer, og det har CBS også gjort, idet skolen er blevet afsløret i samarbejde med hardcore islamister, der brugte skolens lokaler til at prædike jihad-tekster.

Politisering og juridisk aktivisme

Dommerne rekrutteres i vidt omfang via Justitsministeriet, der huser flere røde lejesvende end DR. Det kan derfor ikke undre, at indvandrervenlige dommere afsiger domme, som giver efter for muslimsk krænkelseskultur, og som de facto demonterer ytringsfriheden, idet man gør muslimernes indre følelsesliv afgørende for dommens resultat.

Vi husker alle den famøse racismedom, hvor Retten i Helsingør idømte en mand dagbøder for at have sammenlignet islam med nazisme. Med henvisning til racismeparagraffen har dommerne forsøgt at suspendere en helt legitim, åben samfundsdebat om relevante samfundsforhold. Og i København fik en muslimsk taxachauffør tilkendt en erstatning på 10.000 kr. af Ligebehandlingsnævnet, fordi hans arbejdsgiver uretmæssigt havde afvist at tilbyde ham et særligt job, da han som muslim havde problemer med at give hånd til kvinder. Ligebehandlingsnævnet har dermed lagt en reaktionær og formørket udlægning af islam til grund som undskyldning og har dermed fremmet de kræfter, som går islamisternes ærinde.

Mange fik for nylig et chok, da nogle rumænske kriminelle ikke kunne udvises på grund af de rumænske fængslers indretning. Det hører imidlertid til dagens orden, at indvandrervenlige danske domstole afviser anklagemyndighedens påstand om udvisning af muslimske seriekriminelle, rovmordere, folk på tålt ophold og terrorister. Senest påviste Det danske Menneskerettighedsinstitut, at danske domstole udviser kriminelle udlændinge langt mindre end den europæiske menneskerettighedskonvention tillader og tager således mere hensyn til muslimske kriminelle end til deres danske ofre.

Muslimerne vil være guf for politikerne og erhvervslivet

I deres iver efter at være gode mod andre bøjer danskerne alt for ofte nakken og giver sig for meget i mødet med muslimske indvandrere. Danskerne er så gode og vil gerne være venner med alle. Men det kan blive skidt til sidst, for i den muslimske machokultur findes forhandlinger eller kompromisser ikke. Accepterer danskerne først, at muslimerne sætter små aftryk på samfundet, som det allerede sker rundt omkring, vil det kun give muslimerne appetit på endnu mere. Danmark er et moderne sekulært samfund, hvor tro og samfund er adskilt. Hver gang danskerne accepterer et supermarked, der kun sælger halalslagtet kød, en svømmehal, der tilbyder kønsopdelt svømning, og en offentlig institution, der tolererer tørklæder og tilbyder religiøse bederum, giver de køb på det frie og sekulære Danmark, som de gennem historien har bygget op.

Endnu er man i Danmark sikret af et dansk flertal, som ønsker et nogenlunde frit samfund, men hvor længe varer det? Flere og flere tørklæder dukker op på offentlige arbejdspladser, og i erhvervslivet er der kommet fokus på et uopdyrket markedssegment – muslimske forbrugere. Senest har modelbureauet Unique Models ansat den første model med tørklæde. Modebranchen er vildt begejstret. Grådige danske erhvervsfolk uden kulturhistorisk ståsted og værdigrundlag står parat til at legitimere og promovere muslimsk hovedbeklædning som chik og trendy.

Hvis den snigende islamisering fortsætter, varer det ikke længe, før de politiske partier begynder at høste stemmer blandt muslimerne og sharia kommer ind i Folketinget som politisk program. Landets finansminister og måske kommende statsminister, Kristian Jensen (V), er klar til at omfavne det dansk-muslimske samfund: ”Et lands kultur skabes ikke af politikerne, men af de indbyggere, der bor i landet. Hvis befolkningen ønsker at udskifte en kultur med en anden (læs: muslimsk), så er det ikke en politisk opgave at bremse befolkningen. Vi kan ikke tillade os at stoppe borgernes frihed til at ændre vaner for at holde dem fast i et levende museumsliv. Og hvis muslimske piger ønsker at gå med tørklæder, så skal det være tilladt og accepteret som for danske piger at gå med blottet og piercet navle”.

HUSK: 24NYT modtager IKKE mediestøtte. Du kan hjælpe os ved at tegne et abonnement på 1,- om dagen. Klik her. https://24nyt.dk/abonnement/

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb