Klumme: Verden vil bedrages


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Meget kan siges om forskelle mellem vores eget lille land og supermagten USA. Men ledelsesstil og måden, magthaverne regerer på, har unægtelig flere og flere lighedspunkter. Danmark og USA er tidstypiske billeder på, hvor vi bevæger os hen i den vestlige verden. Stereotyper om man vil.

Begreber som ansvarsforflygtigelse, vennetjenester og heksejagt på politiske modstandere har i begge lande nået nye uanede højder. Medierne udgør sammen med Big Tech, Big Pharma og politikerne en integreret del af den Deep State-verden vi er ved at blive spundet ind i.

I forhold til kernen af begrebet korruption, som dækker over misbrug af betroet magt for egen vindings skyld, så vil jeg give nogle eksempler på, hvordan konglomeratet af det kriminelle, antidemokratiske spin og netværk fungerer.

Både på verdensplan og i dagligdagens lyssky affærer. Nogle gange er der direkte kontakt de kriminelle og Deep State-kræfter imellem, andre gange virker broderskabets kræfter blot pr. automatik for at sikre vejen frem mod en fuldstændig kontrol med, hvorledes verden og de enkelte lande styres.

Fra 1930’ernes støvletramp og frem til dagens Deep State går en lige linje af ønsket om styring, kontrol og censur af anderledestænkende. Hvor 1930’ernes og mellemkrigstidens fascisme og nazisme i det mindste spillede med åbne kort, foregår styring, censur og kontrol i dag langt mere subtilt og raffineret.

Sammenspisthed er total og påvirkning og moralsk skred i befolkningernes holdning beror på den marxistiske baggrund, som de ledende strømninger er eksponenter for.

Valgsvindlen i USA blev på alle tangenter nedtonet, som et udtryk for bluff og humbug udtrykt af en ærkeamerikansk og patriotisk præsident Trump. En der helt åbenlyst havde lagt sig ud med alt, der i sin kerne udgør sumpen af Deep State i Washington, som i andre hovedstæder.

Uanset substans og evidens i de amerikanske svingstater, så undlod mainstreammedierne helt bevidst at tage spørgsmålet om svindel seriøst. End ikke påviste uregelmæssigheder blev behandlet, og bliver det fortsat ikke. Målet var nået. Man havde fået det, der har vist sig som den mest skadelige præsident i USAs historie, og alt andet var og er derfor ligegyldigt.

At det i år blev afsløret, at Hillary Clinton og hendes stab spionerede mod Trump-lejren under valgkampen i 2016 og lagde et falsk Ruslands spor ind i Trump kampagnen, undlod mainstreammedierne behændigt at forholde sig til tidligere i år. Ren Watergate2, men som vanligt helliger målet midlerne, og lur mig om den næst mest korrupte politiker, Hillary, ikke bliver trukket op af forbrydersyndikatet bag Demokraterne, når valgrunden i 2024 nærmer sig.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Kirken, staten og folket hænger sammen

Biden-æraen eller manglen på samme vil skrive sig ind i historiebøgerne for, hvordan en bundkorrupt, no good for nothing levebrødspolitiker med 50 års nyttesløs indsats i egen interesse og for egen vindings skyld blev valgt til verdens vigtigste magtposition.

Hvordan Biden og hans søns åbenlyse lyssky affærer i Ukraine, Rusland og Kina har kunne gå under radaren i alle mainstreammedier, viser med hvilken strategi og virkning Deep State-metodernes netværk fungerer.

Havde alle mainstreammedier, og ikke kun Fox News, åbenbaret, hvad der lå gemt på Hunter Bidens laptop før afholdelsen af valget i 2019, så havde Biden ikke haft en kinamands chance for at indtræde i det embede, han nu har vanrøgtet, og det i al for lang tid.

At laptop indholdet dækkede over kontakter og aflønning af “the Big Guy”(Biden senior) for det kokainvrag af en søn, han som præsident har lagt dna til, var samtidig også kommet til fuldt kendskab for FBI og CIA.

Her havde laptoppen været lagt på is siden den var blevet indleveret af en sandhedssøgende borger, den butiksejer, som havde haft den til reparation. Heldigvis havde anmelderen taget backup af indholdet. Det vil indgå i valgkampen i 2024, det ligger til højrebenet.

Seneste melding fra USA går på, at præsident Biden nu sælger ud af USAs oliereserver til et firma styret af, ja, hans søn. Hvem sagde, at korruption og Big State ikke opererer helt åbenlyst? The United Banana Republic of The United States ville være en mere passende national betegnelse.

Bidens green promise, altså hans partis yderfløjs ekstreme ønske om en grøn omstilling, bevirker et stop for al olieeftersøgning og yderligere udvinding med det resultat, at USA, der har været selvforsynende med energi, nu har benzinpriser, der har nået historiske højder.

Inflationen, der ikke kun påvirker USA, men hele verdensøkonomien, er den højeste i 40 år, takket være et fuldstændig fravær af styring, bekymring og empati for den almindelige amerikaner og navnlig de fattige af slagsen. Alt dette til fordel for et Demokratisk Utopia, hvor alt ansvar skubbes over på den tidligere Trump-administration og Putins krig i Ukraine. Løgn på løgn.

Prisdannelsen var i gang lang tid før Putins indmarch i Ukraine, men Bidens teleprompter taler vil noget andet, de fraskriver sig ansvaret.

Intet kunne være mere faktuelt forkert andet end at lade pilen pege på Biden- administrationen selv, men pressen, medierne, Big Tech, kort sagt Deep State og New World Order under Klaus Schwabs nyfascistiske kræfter i Davos bakker vennerne i Washington op. Kineserne griner hele vejen hen til banken, og Mark Zuckerberg har sikkert allerede bestilt nye mere effektive valgmaskiner til svingstaterne forud for 2024 valget.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Japan fortjente atombomberne

Maskiner, der lige akkurat makulerer tilstrækkeligt med Trumps stemmesedler, så Hillary Clinton eller en balsameret udgave af Biden kan fortsætte med at destruere og nedgøre resterne af det land, der tidligere betegnedes som “land of the free and home of the brave”.

Og i forhold til New World Order (NWO) og Big State, så vil den bevidste befolkningsudskiftning i USA og Europa kunne fylde hyldemeter af dokumenterbare facts om FNs og EUs fælles mål i samarbejde med de nationale regeringers eftergivenhedspolitik i forhold til fremadskridende islamisering og afskaffelse af nationale kræfters indflydelse. I det omfang disse strider mod målsætningerne i the Big Reset og NWO.

Skadevirkninger af COVID-19 vaccinerne og de eskalerende døds- og sygdomsramte blandt vaccinerede omskrives til at være sudden deaths og uforklarlige indtræf. Faktuelt er dødsraterne i den vestlige verden, hvor vaccinationerne foregik i tæt samarbejde mellem Big Pharma og landenes myndigheder og politiske ledelser, steget til et hidtil uset niveau. At chefen for de amerikanske sundshedsmyndigheder, dr. Fauci, ud over sin milliongage også har modtaget præmie fra Big Tech, er heller ikke noget mainstreammedierne har villet bore i. En bananstat og en Hollywood thriller værdigt.

Biden-administrationens afledningsmanøvre for de katastrofer, den har forårsaget foregår på samme vis som i Stalintidens Sovjetunionen. Moskvaprocesserne i 1930’erne er afløst af en Demokratisk nedsat undersøgelsesudvalg, der med alle midler forsøger at pålægge Trump ansvaret for en folkehobs indtrængen i kongressen den 6. januar 2020.

Herhjemme har vi en direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, der trods tidligere anbefalinger om at vaccinere børn nu indrømmer, at det var omsonst. Skadevirkninger uomtalt. At alle ved, at de eksperimentelle vacciner er nyttesløse over for spredning af COVID-19, er ligeledes faktuelt. At dr. Fauci trods 4 stik netop er ramt af corona, viser, at karma is a bitch. But he and Big Pharma got rich. Det både rimer og passer.

Censuren på de sociale medier sker via fact tjekkere, som er ejet af ingen ringere end Big Tech selv. Big brother watches you. Korruptionen og overvågningen er total, som i bedste Orwell-stil. Også på vaccinationsområdet. Ringen slutter om magthaverne og de multinationale firmaer selv.

Meget bedre står det ikke til herhjemme. At have en statsminister, der ustraffet får lov til at misbruge militær og politi til i strid med gældende lov at fratage et helt erhverv sit levebrød. Det er en del af den NWO, vi enten må lære at leve med eller det modsatte.

LÆS OGSÅ:  Dansk folkesjæl før og nu

At have en statsminister, som den ene dag står og afholder et pressemøde, hvor hun friholder sig selv, og den næste dag må høre, hvordan der uddeles dumpekarakterer til de embedsmænd, der blot efterlevede statsministerens og hendes ministres ordrer, det er tåkrummende. Specielt når statsministeren så bevidst ikke ser skriften på væggen.

Den næste dag igen friholder et rødt flertal samme statsminister, der helt åbenlyst har handlet mod bedre vidende i relation til misbrug af statslige ressourcer. Atter en dag efter skal vi opleve en statsminister, der lukker vand ud af ørerne under en præfabrikeret tale efter et skyderi i shopping centret Fields.

Jeg ved ikke helt, hvorfor danskerne er så ignorante og letfordærvede i så voldsomt et omfang, at et flertal af dem fortsat spiser af den forbudne frugt. Den frugt, der har ledt os ud af paradisets have og ud i en sump af korruption og magtfordrejning.

Tiden er moden til en modstand. En modstand a la den, som Mahatma Gandhi proklamerede mod den engelske kolonimagt i sin tid. Mod overmagt, mod imperialistisk tankegang og undertrykkelse.

Sammenligningen er ligetil. I dag er vi patrioter og nationalt indstillede, vi der tror på ordentlighed, vi som afskyer vennetjenester og marxisme, vi der ligesom inderne ligger under for overnationale kræfter som Big Tech, Big Pharma, overnationale organisationer som FN og EU, og medsammensvorne i de nationale folkevalgte forsamlinger.

Jeg vil ikke tøve med at kalde de lokale kræfter, som støtter de overnationale, for landsforrædere og medsammensvorne.

Lad os forenes i en passiv og aktiv modstand. Boykot alt, der vedrører støtte til NWO, udvis sammenhold, demonstrer, skriv indlæg, angrib verbalt, men ikke fysisk, hvor det er relevant og muligt. Lad dine frustrationer så de frø, som kan få andre til at følge vores flok. Lad folkestemningen brede sig.

Angrib medierne som værende mikrofonholdere og Copy Paste-støtter for the Big Reset. De kræfter, der på sigt helt vil forandre og ændre regler, tankesæt, moralbegreber og levevis i kendte normer, som de kristelige værdisæt anordner. Lad kampdagene blive skønne, for vi ved, at sandheden og virkeligheden er på vores side. Amen.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)