Kongehuset hædrer Sagnlandet lejre med fornem pris

I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag har bestyrelsen for Dronning Margrethes og Prins Henriks
Fond besluttet at tildele Amalienborgprisen til Sagnlandet Lejre.

Sagnlandet, som ligger i Lejre Kommune, er et forsknings- og formidlingscenter med fortid og arkæologi som
hovedtema, hvor viden skabes og formidles gennem eksperimentel arkæologisk forskning, levendegørelse og
undervisning baseret på aktiv deltagelse.

Prisen påskønner genskabelsen og formidlingen af Kongehallen, som er en rekonstruktion af Danmarks største
hus fra oldtiden. Kongehallen er en del af Sagnlandet Lejres vikingeprojekt ”Sagnkongernes Verden”. Med
projektet sætter forsøgscentret fokus på, at området omkring Lejre for over 1000 år siden var et vigtigt
centrum for de danske vikinger.

Med prisen følger 300.000 kr. til fortsat formidling af Danmarks fortid fra jægerstenalderen til landbotiden
samt Amalienborgmedaljen. Det er 14. gang, at Amalienborgprisen uddeles.

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond besluttede i 1972 at indstifte en særlig pris for at opmuntre
danske humanister til fortsat at udgive bøger af almen interesse på dansk. Fonden indstiftede derfor
Amalienborgprisen, der blev uddelt første gang samme år. Prisen uddeles lejlighedsvis med det hovedformål at
udgive betydningsfulde ikke-skønlitterære værker på et af hovedsprogene.

I 2019 besluttede Fondens bestyrelse at udvide prisens formål og fokus. Bestyrelsen ønskede, at prisen kunne
uddeles oftere og rettes mod et bredere publikum som anerkendelse for en væsentlig videnskabelig eller
kulturel indsats.
Sammen med prisen uddeles Amalienborgmedaljen, skabt af professor Mogens Bøggild i 1983.