Kontaktbedrager idømt to års fængsel

En 21-årig mand er blevet idømt 2 års fængsel for såkaldte kontaktbedragerier, hvor han har udgivet sig for at være fra politiet og bedraget 16 ældre borgere for 2,5 millioner kroner.

 

 

Retten i Lyngby idømte torsdag d. 26. januar en 21-årig mand fra Hårlev to års fængsel for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Han blev dømt for at have svindlet sig til 2,5 millioner kroner fra 16 ældre borgere og for 11 gange at have forsøgt at snyde ældre borgere.

Retten lagde vægt på, at den dømte specifikt havde udset sig ældre borgere som ofre, og at der var tale om en meget grov, organiseret kriminalitet, der var begået i forening med en medgerningsmand henover en længere periode. Derudover blev han også dømt for at have udgivet sig for at være fra Politiet. Manden tilstod alle forhold.

På grund af sagens karakter og alvorlighed blev manden idømt 2 års ubetinget fængsel, og skal desuden betale det fulde beløb tilbage til de forurettede.

En række af den 21-åriges kontaktbedragerier er begået sammen med en 25-årig mand, som den 5. januar 2023 blev idømt to års fængsel for kontaktbedrageri.

Gerningsmændene ringede op og udgav sig for at være fra politiet og sagde til den ældre borger, at hans/hendes konto var i fare for at blive hacket. Derfor ville ”politiet” stille en sikkerhedskonto til rådighed. Borgeren skulle bare hæve så mange penge som muligt, som ”politiet” så ville hente og indsætte på kontoen. Gerningsmændene lavede falske kvitteringer fra politiet. Nogle gange havde de bedrageridømte en falsk polititrøje på.

LÆS OGSÅ:  Mistænkelige guldsælgere

”Vi er tilfredse med, at vi i dette tilfælde har fået dømt ikke blot én, men to bagmænd i en så alvorlig sag. Vi har set en markant stigning i den type sager, hvor kriminelle udnytter ældre udsatte borgere. Derfor er det vigtigt, at retten har sendt et tydeligt signal om, at den slags kriminalitet straffes hårdt,” siger anklager Christian Bruhn Andersen.

 

Fakta

Kontaktbedrageri foregået oftest ved, at gerningsmændene tager direkte kontakt til de forurettede, hvor de derefter overbeviser dem om at udlevere kort eller kontaktbeløb ved at udgivet sig for at være fra en bank eller myndighed.

Vær opmærksom på kontaktbedrageri:
• Politiet vil aldrig bede dig:
o Overføre penge til en ’sikret’ konto
o Om at udlevere større kontantbeløb til sikker opbevaring
• Kontakt Politiet på 114, hvis du er i tvivl om, om der er tale om en medarbejder fra Politiet.
• Bagmændene kan virke meget professionelle, og benytter blandt andet brevpapir, tøj og ID-kort, der til forveksling ligner Politiets. ’

Kontaktbedragerierne har fundet sted i følgende områder: Hellerup, København Ø, Glostrup, Valby, Skodsborg, Allerød, Holbæk, Brøndby, Hvidovre, Hellerup, Charlottenlund.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)