Kun 10 pct. i plejesektoren arbejder fuldtid

De manglende ressourcer på landets plejehjem, der presser personalet, skyldes kulturen omkring deltidsansættelser i plejesektoren, skriver Berlingske. Flere skal gå op i tid, hvis problemerne med kvaliteten og manglende hænder i ældreplejen skal løses.

En analyse fra Social- og Indenrigsministeriet, som er udgivet i maj i år, viser, at 72 pct. af de ansatte i ældreplejen er deltidsansatte. 10 pct. er på fuldtid, og 18 pct. er timelønnede. Samtidig viser analysen, at der de seneste ti år er sket et fald i andelen af ansatte på fuldtid i plejesektoren. 16 pct. færre arbejder fuldtid i dag sammenlignet med i 2010.

Analysen viser også, at 82 pct. er tilfredse med at være på deltid. Selvom nogle giver udtryk for, at de gerne vil arbejde mere, er det i praksis svært at få ændret på folks arbejdstider. Der er lavet et forsøg, hvor man tilbød alle sygeplejersker i en kommune at gå op på fuldtid. Det var meget, meget få, der responderede positivt på det. Når man først er vant til deltid, er det meget få, der synes, at det er attraktivt at gå fuldtid.

En meget stor del af problemerne kunne løses, hvis kulturen omkring deltidsansættelser i plejesektoren blev forandret. Men det er lettere sagt end gjort. Kultur er noget, der tager rigtig lang tid at ændre.