Lokale klager bremser nyt vandløbsprojekt ved Fisketrappen i Bindslev

Hjørring Kommune har i en årrække arbejdet med at få lavet en løsning på det krav, der er, om fjernelse af spærringer i vandløb. Kravet kommer fra national lovgivning og EU, og hos Hjørring Kommune har særligt et nyt vandløbsprojekt ved Fisketrappen i Bindslev fået opmærksomhed.

Projekttegning

Projektet skulle have været igangsat den 4. juni, men nu sætter lokale klager en bremse for, at projektet kan komme i gang. Konkret drejer det sig om klager fra Bindslev Gl. Elværk og Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening. Klagerne har såkaldt ’opsættende virkning’, hvilket betyder, at projektet ikke må sættes i gang, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget stilling til klagerne. Sagsbehandlingstiden hos klagenævnet er lang, og der kan gå op imod et år, inden der foreligger en afgørelse.

Det er endnu uklart hvilke konsekvenser, klagerne får. Hjørring Kommune arbejder med en skarp bagkant for projektet, der skal være endelig afsluttet i starten af 2023. Sker det ikke, så kan Hjørring Kommune stå tilbage med et krav om at gennemføre projektet for egen regning. Det vil således være Hjørring Kommunes skatteborgere, der skal betale for projektet.

Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune har drøftet situationen på udvalgets møde, og udvalget konstaterer, at hvis projektet ikke kan gennemføres nu og for statslige midler, så vil kommunen være nødt til at overveje, om man kan gennemføre projektet med de nuværende hensyn til lokale ønsker, eller om projektet skal begrænses til kun at udføre de krav, der stammer fra de statslige vandplaner – og dermed med færre hensyn til de rekreative og historiske elementer i området.

Hjørring Kommune har sammen med lokale aktører arbejdet på projektet i 5 år. Kommunen oplever generelt en rigtig god opbakning til projektet. Selvfølgelig har det været hårdt for Bindslev og mange besøgende at skulle forholde sig til, at Fisketrappen skal nedlægges, men man har fået øjnene op for, at det nye projekt bidrager med noget nyt og anderledes, som også bliver en stor attraktion. Bindslev får med det nye projekt Danmarks længste stryg, og det rekreative område bliver større, mere sammenhængende og med nye faciliteter.

Teknik- og Miljøudvalget vil, uanset den trælse situation, gerne takke de mange aktører, som har bidraget til projektet, og samtidig opfordres klagerne til at genoverveje deres klage, idet de kan få store negative konsekvenser for området og ikke mindst for det gamle elværk, som i det nuværende projekt er tilgodeset med en særskilt kanal.