Midtvejsvalg i USA – en sejr for wokeismen!


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Bidens/Demokraternes ekstreme woke-agenda har spillet totalt fallit og meningsmålingerne op til midtvejsvalget viste da også, at det, der bekymrer amerikanerne mest, er resultaterne af denne ”fallit”, nemlig inflation, energikrise og kriminalitet. Derfor havde mange republikanere håbet/troet på, at en konservativ ”kæmpebølge” ville skylle ind over valget og sikre en republikansk storsejr. Det kom ikke til at ske! Tværtimod. Demokraterne bevarede deres flertal i senatet, mens Republikanerne kun knebent vandt huset.

Idet tæt på halvdelen af de amerikanske vælgere således stemte Demokratisk, dvs. stik imod deres egne interesser / eksistentielle behov, er valgresultatet umiddelbart set et kæmpeparadoks. Noget der med al ønskelig tydelighed fremgår af nedenstående:

Biden/Demokraterns ekstremistiske og forfejlede politik

1) Efter 2 år med Biden er inflationen i USA gået fra 1,4 procent til den højeste i mere end 40 år, nemlig 8,2 procent. Dette koster en gennemsnitlig amerikansk familie ca. 3.400 kr. om måneden (altså ca. 40.000 kr. årligt). 

2) Inflationen er drevet i vejret af de stigende energipriser. Disse skyldes ikke så meget Bidens (og EU’s) hellige stedfortræder-krig mod Rusland, som det skyldes hans/Demokraternes ekstremistiske klimapolitik. En politik, der har sat en stopper for udvindingen af fossile brændstoffer (olie, naturgas og kul) i USA. USA’s undergrund er ellers så rig på fossile brændstoffer, at den ville kunne forsyne ikke bare USA, men også hele Vesteuropa med energi de næste 100 år! I stedet har Biden/Demokraterne overladt det til lande som Rusland og Kina at tage sig af den fossile produktion, som USA så efterfølgende køber af dem! Der er her tale om en totalt hjernedød wokeistisk undergravning af den amerikanske økonomi og landets internationale politiske styrke. Og for alle andre end wokeister, vestlige ”journalister” og lignende idioter, er det klokkeklart, at det er meningsløs signalpolitik, idet den (påståede) skadelige CO2 påvirkning af klimaet selvsagt er lige stor uanset om udledningen kommer fra Kina eller USA. 

3) Biden/Demokraterne har skabt en katastrofal indenrigspolitisk tilstand ved bevidstløst at lukke den amerikanske grænse til Mexico op på vid gab. Mellem 200.000 og 300.000 illegale indvandrere strømmer derfor hver måned illegalt ind i USA. I løbet af Bidens første to år som præsident er det blevet til apokalyptiske 5,5 millioner (FAIR, 25/10-22)! Altså ligeså mange som der er indbyggere i Danmark! Og da man ikke kontrollerer, hvem der kommer ind, har narkokarteller og mordere, voldsmænd og andre kriminelle frit slag i bolledejen so to speak. Resultatet er, at kriminaliteten, ikke mindst den hårde kriminalitet, er steget voldsomt over hele USA. F.eks. blev der registreret rekordagtige 16.909 mord i 2021! Det svarer til udslettelsen af samtlige borgere i en dansk provinsby som f.eks. Nykøbing Falster (16.300 indbyggere).

LÆS OGSÅ:  Klumme: Kæmpeskandale

Herunder har narkokartellerne ”oversvømmet” USA med særligt det højpotente opioid Fentanyl. Dette har ført til en voldsomt øget dødelighed blandt de unge (15-29 årige) amerikanere. Således mister mere end 300 (!) mennesker om dagen livet på den konto. Det er ca. 110.000 (overvejende) unge opioiddræbte årligt, næsten svarende til indbyggertallet i Danmarks 4. største by Ålborg (113.000 indbyggere).

Biden/Demokraternes woke-agenda

Biden/Demokraternes politik (woke agenda) sikrer imidlertid, at kriminaliteten får stadig stærkere fodfæste. F.eks. har man i demokratisk ledede byer som Washington DC, New York City, Chicago, Los Angeles, San Francisco og mange flere etableret såkaldte ”sanctuary cities”.  Det er byer som giver illegale indvandrere og kriminelle frit lejde og forhindrer, at de udleveres til forbundsstatens grænsepoliti (ICE).

Samme byer har også gennemført woke-agendaerne ”defund the Police” (= tag pengene fra politiet) og gennemført ”no cash bail” (kriminelle sættes uden videre på fri fod uden kaution). Cocktailen mindre politi og flere kriminelle på gaderne er således Demokraternes/wokeisternes ide om det gode samfund, mens det er dybt alarmerende for normalt fungerende, fornuftige mennesker, der ønsker et samfund med trygge rammer. I Californien – som er en sanctuary state – eksploderede volden i 2021 bl.a. resulterende i, at 2.361 mennesker blev myrdet! Mordene blev bl.a. begåede af illegale indvandrere, som var under staten Californiens beskyttelse.

I de Demokratiske staters og byers skoler indoktrineres børnene med woke-agendaer som f.eks. transkønnet politik, fremfor indlæring af reale skolefag som retskrivning og matematik. 

Ligeledes propaganderer og arbejder Demokraterne/wokeisterne overalt for kvindens ret til fri abort helt op til fødselstidspunktet. F.eks. undertegnede New Jerseys Demokratiske guvernør, Phil Murphy, i starten af oktober en lov, der giver ”ret til abort indtil fødselstidspunktet uanset grunden” (”Alliance Defending Freedom”, 10/10-2022). 

Forklaringer på at vælgerne holdt fast i Demokraterne

Forklaringerne på, at vælgerne holdt fast på Demokraterne, har været mange. Den klassiske med at skyde skylden på Trump har selvfølgelig været bragt i spil. Bl.a. har de provinsielle danske medier med dilletanten og Trump-haderen, Jesper Steinmetz, i spidsen, været ivrige fortalere for denne. Forklaringen lider dog under den ekstreme slagside, at ud af de 187 kandidater, som Trump støttede, sejrede de 158 – svarende til 85 procent af kandidaterne! Dette mere end indikerer det modsatte af, at Trump skulle være skyld i Demokraternes sejr! 

LÆS OGSÅ:  Klumme: Dumpekarakter til 1813. Påske- og juleskandale rejses i regionsrådet

En anden forklaring er, at den republikanske ledelse er for dårlig, en tredje at de republikanske kandidater var for dårlige, en fjerde forklaring har været højesterets afgørelse i august, hvor man tilbageførte jurisdiktionen over abortområdet til enkeltstaterne (hvor den lå indtil 1973), osv., osv. Fælles for alle forklaringer hidtil er, at de ikke holder som strukturel/grundlæggende forklaring. 

John Fetterman – en enkel forklaring personificeret

John Fetterman, der stillede op for Demokraterne i svingstaten Pennsylvania, blev i maj i år ramt af en hjerneblødning. Dette medførte en alvorlig hjerneskade (afasi), der betyder, at han er nødt til at have en computer med sig, som oversætter andres tale til ham og skriver hans egne forventelige svar på computerskærmen, som han så læser op.  Fettermans hjerneskade bevirker, at der jævnligt går kludder i hans tale (”ordsalat”). Ligeledes kan man komme i tvivl om, hvorvidt han altid er klar over, hvad han siger og taler om.

Fetterman var ikke i stand til at gennemføre en kvalificeret valgkamp og stillede kun op til en enkelt debat med sin modstander, republikaneren Dr. Mehmet Oz. Debatten var en katastrofal eksponering af den hjerneskadede Fetterman, der f.eks. indledte debatten med at sige ”Godnat allesammen” i stedet for ”Godaften”.

Umiddelbart skulle man ikke tro, at en politisk kandidat, som er åbenlyst dysfunktionel og ikke i stand til at udtrykke sig tilfredsstillende, herunder virke tillidsskabende, ville have en jordisk chance for at vinde en valgkamp. Men det var netop, hvad Fetterman gjorde med 50,99 procent af stemmerne mod Oz’ 46,59 procent. 

Fetterman er på alle måder indbegrebet af en wokeist: Han er klimaekstremist og bakker helt op om Bidens nedlukning af den fossile industri, han er abortekstremist, dvs. plæderer for retten til abort helt op til fødselstidspunktet, han har udarbejdet en plan, hvorefter en tredjedel af de kriminelle, herunder hårde kriminelle, skal løslades fra fængslerne i Pennsylvania, han er for åbne grænser og uhæmmet indvandring, han støtter sanctuary cities og kalder alle, der ikke gør det, for xenofobe og racister, han vil afkriminalisere hårde stoffer som f.eks. heroin, ecstasy, LSD, osv., osv.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Woke og priden: Når ondt forvandles til godt, og når racisme bliver til antiracisme

Det store spørgsmål er så, hvorfor et flertal af vælgere i Pennsylvania valgte en mand, der står for ovennævnte ekstremistiske, samfundsnedbrydende og idiotiske synspunkter, og ikke en Mehmet Oz repræsenterende fornuftige konservative værdier, som grundlag for at skabe og sikre et trygt samfund og en sund økonomi? 

Ja, det er – som nævnt – selvfølgelig ikke pga. Trump, eller pga. dårlige republikanske kandidater (her Dr. Oz) eller fordi jurisdiktionen over abortområdet er blevet gjort til et lokaldemokratisk (enkelt-stats) anliggende. Nej, den grundlæggende og enkle forklaring på, hvorfor flertallet i Pennsylvania har stemt for Fettermans og Demokraternes forrykte og destruktive politik og ”ideer”, er – at de går ind for Fettermans og Demokraternes forrykte og destruktive politik og ”ideer”! Længere er den ikke!

Fornuften er ikke mere en nødvendighed – Wokeismen er ”in” 

Årsagen til at mange, jeg selv inklusive, blev så negativt overraskede over udeblivelsen af en republikansk/konservativ bølge, skyldes vores optimistiske menneskesyn. Dvs. at vi tillægger vores medmennesker at være motiverede af fornuft, almindelig intelligens og evnen til at reflektere/tænke sig om. 

Midtvejsvalget i USA er et klokkeklart udtryk for, at dette langt fra altid er tilfældet. Ja, i takt med, at vi i den såkaldt civiliserede vestlige verden er kommet stadig længere væk fra en tilværelse, hvor kampen for overlevelse var et livsvilkår, er den nødvendige anvendelse af ratio/fornuften ligeledes gået stadig mere fløjten. Wokeismen med dens ansvarsløshed, dens åbenlyse løgne, åbenbare propaganda, ønsketænkning, fantasterier, forvirrede og forvrængede virkelighedsopfattelser og dens direkte uintelligente politikker og handlinger er trådt i stedet. Og i intet land er dette kultur- og samfundsnedbrydende fænomen mere gennemgribende end i USA. 

Men skønt den amerikanske befolkning altså på egen krop mærker konsekvenserne af dens woke-regerings komplet idiotiske dispositioner, så må man konstatere, at det endnu ikke gør ondt nok på den. Som det degenerative / nedbrydende fænomen wokeismen er, kan den dog kun gøre skade og fortsat mere skade, og på et tidspunkt kommer det til at gøre så ondt, at folk for at overleve er nødt til igen at vælge fornuften.  

Forhåbentlig vil det ikke ske for sent!

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)