Mindre virksomheder er mest udsatte

Halvdelen af ingeniørerne i de små virksomheder vurderer at corona-krisen vil få store negative konsekvenser for den virksomhed, hvor de er ansat

Nedlukningen af Danmark, der rammer dansk erhvervsliv, vil også smitte af på de danske ingeniørvirksomheder i år. Over en bred kam vurderer omkring hver fjerde ingeniør, at corona-pandemien vil have stor eller meget stor negativ effekt på virksomhedens samlede situation i 2020.

Værre ser det ud i virksomheder med under ti ansatte, viser en ny undersøgelse blandt 1.238 ingeniører foretaget af Ingeniørforeningen, IDA. I de små virksomheder er det nemlig godt hver anden af de adspurgte, der angiver, at deres arbejdsplads vil blive ramt i samme hårde grad.

Formand for IDA Thomas Damkjær Petersen bekymrer sig naturligvis over det generelle billede, men ærgrer sig for alvor over vurderingen omkring de mindste virksomheder.

”Corona-krisen har indtil nu ikke udløst en opsigelsesbølge blandt ingeniørerne. Virksomhederne forsøger at ride stormen af. Det har de større virksomheder ofte nemmere ved, mens de små virksomheder hurtigere kan ryge i problemer. Det er dobbelt problematisk, hvis de helt små virksomheder knækker. De er jo første led i en meget vigtig kæde, og er dem, der skal vokse sig større, og være med til at sikre job og vækst herhjemme,” siger han.

I IDA følger man udviklingen meget nøje, og opfordrer virksomhederne til at benytte sig af de muligheder, der er stillet til rådighed af staten.

”Regeringen har – men opbakning fra alle partier – lavet en lang række ordninger og hjælpepakker, der kan medvirke til at komme igennem krisen. Disse foranstaltninger håber jeg, kan være med til, at også de helt små ingeniørvirksomheder kommer ud på den anden side af krisen. Viden og innovation kommer også fra de små virksomheder, og derfor er de vigtige for Danmark,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Hvordan vurderer du, at Corona-situationen vil påvirke din virksomheds samlede situation i 2020?

 

Under 10 ansatte 10-49 ansatte 50-250 ansatte Over 250 ansatte I alt
Meget stor positiv effekt 0% 0% 0% 0% 0%
Stor positiv effekt 0% 2% 2% 1% 1%
Mindre positiv effekt 3% 3% 2% 2% 2%
Ingen særlig effekt 3% 10% 11% 7% 8%
Mindre negativ effekt 34% 55% 55% 56% 55%
Stor negativ effekt 41% 21% 21% 21% 22%
Meget stor negativ effekt 10% 5% 2% 4% 4%
Ved ikke/ønsker ikke at svare 7% 5% 7% 8% 7%
I alt 100% 100% 100% 100% 100%

Kilde: Undersøgelsen er gennemført i uge 13 og bygger på besvarelser fra ca. 1.700 IDA-medlemmer ansat i offentlige og private virksomheder.