Mobildata illustrerer Coronaeffekten: Hjemmearbejde har bidt sig fast

Den politiske opfordring til at arbejde mere hjemme har sat et tydeligt aftryk på pendlertrafikken, der er faldet markant. Det viser tal fra Telias Crowd Insights-analyseredskab, der gennem anonymiserede og aggregerede mobildata tegner et præcist billede af vores rejsemønstre. Selv da smittetallet var lavest, arbejdede knap 15 procent flere danskerne hjemmefra end før coronanedlukningen i marts. Og tendensen ser ud til at fortsætte.

Vores nye arbejdsmønstre under covid-19 viser sig på mange måder. Kontorerne er delvist affolkede, virksomheder beretter om nye retningslinjer for hjemmearbejde og teleselskaberne melder om øget og ændret datatrafik. Nu giver et datagenereret billede af de ændrede trafikmønstre faktuelle nuancer om den ændrede hverdag i Danmark.

Telias Crowd Insights-løsning, der kan analysere menneskemængders bevægelsesmønstre på baggrund af anonymiserede og aggregerede data fra mobilnetværket, blev lanceret i Danmark i starten af 2020. Værktøjet har været i kommercielt brug i Sverige, Norge og Finland siden 2017.

Analysen af hvordan corona-restriktionerne påvirker mobiliteten i Danmark viser, at pendlertrafikken blev knapt halveret i hele landet, og mere end 50 procent i København, da Danmark lukkede ned i midten af marts. I løbet af foråret begyndte flere at komme tilbage til arbejdspladserne igen. Men selv da flest danskere var tilbage på arbejde, var der fortsat ca. 15 procent flere der arbejdede hjemmefra end i tiden før coronaepidemien ramte Danmark.

Efter sommerferien er danskerne igen blevet bedt om at arbejde hjemme for at mindske effekten af coronaens anden bølge, og det afspejler sig også i det datagenerede billede af trafikken.

LÆS OGSÅ:  Dyreværnet tilbyder nødhjælp til COVID-19-ramtes kæledyr

Crowd Insights benytter data fra Telias landsdækkende mobilnetværk til at visualisere og analysere, hvordan grupper af mennesker bevæger sig. Det kan fx bruges til, at kommuner, organisationer og virksomheder bedre kan planlægge by- og trafikudvikling. Redskabet kan også bruges i kommerciel sammenhæng, hvis fx en festival skal planlægge infrastruktur eller et stormagasin skal vurdere, hvor mange mennesker, der dagligt passerer en bestemt lokation.

”Hidtil er denne type optællinger af fx pendlertrafik foregået analogt gennem stikprøver og manuelle registreringer. Men med Crowd Insights kan vi hurtigt og effektivt dokumentere og visualisere meget præcise bevægelsesmønstre. Det er en stor gevinst i forhold til fx byplanlægning eller optimering af offentlig transport”, siger Mortimer Liebman, Direktør for Telia Enterprise.

Det er endnu usikkert, om tendensen med hjemmearbejde vil fortsætte. Mange arbejdspladser regner dog med, at en stor del af medarbejderene fremover vil arbejde periodevist hjemmefra. Fire ud af ti virksomheder, der har haft mere hjemmearbejde under nedlukningen, svarede i en undersøgelse foretaget af Dansk Industris Virksomhedspanel, at de fremover vil åbne for mere hjemmearbejde.

Om Crowd Insights
Crowd Insights er baseret på anonymiseret og aggregeret data genereret af Telias mobilnetværk. Telia anvender udelukkende gruppebaserede bevægelsesmønstre, og data er irreversibelt anonymiseret, hvilket betyder, at enkeltindivider ikke kan identificeres. Al personlig information er fjernet og løsningen er i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR).

Telia har anvendt følgende kriterier til den aktuelle analyse:
• Turen skal være startet før kl. 16:00, mens hjemturen sker efter kl. 16:00.
• Afstanden skal være længere end 500 meter fra hjemmet.
• Man skal være på bestemmelsesstedet i mere end en time
• Data er indsamlet i hverdagene.

LÆS OGSÅ:  Danskernes rejselyst sat på pause af covid-19