Myndighederne frikendt for ansvar

VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, vil på mandag offentliggøre en rapport om baggrunden for de mange dødsfald på plejehjem og i hjemmeplejen i Danmark i de to første bølger af epidemien fra 2020 til 2021, skriver Berlingske.

”Ifølge kilder bekræfter rapporten, at der var en overdødelighed på plejehjemmene i vinteren 2020/21, og at pcr-test af medarbejderne ikke var tilrettelagt optimalt i forhold til at forebygge smitte og dødsfald.

Den omfattende nedlukning af plejehjemmene, hvor der i lange perioder var indført restriktioner og besøgsforbud, havde psykiske og helbredsmæssige konsekvenser for en del beboere, men bidrog ikke til at forhindre smitten, som i vid udstrækning blev bragt ind af medarbejdere på plejehjemmene.

Rapporten skal primært bruges til læring ved fremtidige epidemier, og der er ikke lagt op til at placere et ansvar for eventuelle fejl”.