Ny efteruddannelse til vejleder for børn og unge som pårørende til alvorlig sygdom

80.000 børn og unge i Danmark har én eller begge forældre med alvorlig fysisk sygdom. Dertil kommer, at op mod 80.000 børn og unge vokser op med en psykisk syg forælder.

De mange børn og unge, der er ude for en ekstra belastning, har fået Det Nationale Sorgcenter til at udvikle en ny efteruddannelse til vejleder for børn som pårørende. Og sorgcentret har valgt VIA til at være landets eneste udbyder af den nye efteruddannelse, der er målrettet fagprofessionelle på hospitaler, kommuner, skoler og børneinstitutioner samt fra andre felter på social- og sundhedsområdet.

”Mange pårørende børn og unge får ikke den hjælp, de har brug for. Ofte mangler personalet på hospitalet, hos kommunen, i skolen eller i børnehaven både faglig viden og modet til at støtte og vejlede forældrene, eller de er i tvivl om deres handlemuligheder. På den nye efteruddannelse til vejleder for børn som pårørende lærer deltagerne at støtte og kommunikere med familien på en måde, der matcher familiens ressourcer,” siger direktør Preben Engelbrekt fra Det Nationale Sorgcenter.

Den nye efteruddannelse er et valgmodul på den sundhedsfaglige diplomuddannelse, som VIA i forvejen udbyder. Forløbet går i luften i februar 2020.

LÆS OGSÅ:  Professionshøjskoler siger ja tak til udflytning

10 kursusdage på Campus Aarhus N
Efteruddannelsen med titlen ’Vejleder for børn som pårørende’ består af 10 undervisningsdage på Campus Aarhus N, hjemmeopgaver med fokus på forbedring af praksis mellem undervisningen og en afsluttende skriftlig eksamensopgave.

Halvdelen af undervisningen varetages af undervisere fra Det Nationale Sorgcenter og den anden halvdel af undervisere fra VIA.

”I forløbet får deltagerne blandt andet indblik i den nyeste forskning og viden om pårørende børn og unge, i børn og unges udviklingspsykologi og i forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner hos børn og unge. Ligeledes bliver der fokus på samtaletræning og tværprofessionelt samarbejde,” fortæller Ann Marie Nissen, der er lektor på den sundhedsfaglige diplomuddannelse hos VIA..

Pårørende føler sig udenfor
Ann Marie Nissen fortæller, at halvdelen af alle børn og unge, der lever med en alvorligt syg forælder, har markant dårligere mental sundhed end andre børn og unge.

Generelt oplever børn og unge, der er pårørende til alvorlig sygdom i familien, at være udenfor eller efterladt med deres egne fantasier og følelser omkring den syge og sygdommen. Dét kan resultere i alvorlig mistrivsel, udviklingsforstyrrelser og problemer med hverdag og skolegang.

Tal dokumenterer, at 15 procent af de børn og unge, der oplever alvorlig sygdom i den nærmeste familie, får brug for psykologhjælp til at håndtere den fysiske og psykiske belastning