Ø-turismedag 2019: Sådan styrker vi ø-turismen i Danmark

Landdistrikternes Fællesråd inviterer i samarbejde med Partnerskab for Dansk Ø-turisme til Ø-turismedagen 2019, der er målrettet øboer, destinationsselskaber og turismeaktører.

Ø-passet bliver revet væk og turisterne strømmer igen i år til de danske øer, som oplever fulde færgeafgange og højere omsætning i lokale butikker og restauranter.

For at sætte fokus på øernes turismepotentiale og Ø-passets videre udvikling, inviterer Landdistrikternes Fællesråd i samarbejde med Partnerskab for Dansk Ø-turisme, der består af Sammenslutningen af Danske Småøer, Dansk Erhverv, Færgeskretariatet, Danske Rederier, De Samvirkende Købmænd og Food Organisation of Denmark (FOOD), til Ø-turismedagen 2019, som afholdes mandag den 16. september 2019, kl. 10.00 – 15.30 på Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg.

Til arrangementet, hvor deltagerne får mulighed for at videndele og komme med input til videreudviklingen af Ø-passet, vil der bl.a. være fire korte oplæg om potentialerne for ø-turisme af:

  • Dorthe Winther, formand, Sammenslutningen af Danske Småøer
  • Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Dansk Erhverv
  • Jan Fritz Hansen, sekretariatsleder, Færgesekretariatet
  • Niels Balling Larsen, konsulent, Danske Rederier
  • Der vil bl.a. være fokus på attraktivitet, tilgængelighed, synlighed og rammebetingelser, som kan bidrage til at styrke forudsætningerne for at indfri potentialet for ø-turisme i Danmark.

Efterfølgende vil Noa Jankovic, kontorchef i Landdistrikternes Fællesråd, fortælle om arbejdet med projektet “Ø-passet som platform for formidling af ø-aktiviteter”, der er støttet med 1,5 mio. kr. af Nordea-fondens kystpulje og Erhvervsministeriets landdistriktspulje.

Programmet kan findes her

Tilmelding

Tilmelding til koordinator Anni Langkjær Sørensen på als@landdistrikterne.dk, senest mandag den 2. september, kl. 12.00.