Omfattende socialt bedrageri blandt muslimer

Borgere på dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge rejser i store tal på ferie i udlandet, hvor de modtager offentlige ydelser, selv om det er imod reglerne om at skulle være til rådighed for arbejdsmarkedet. Tal fra beskæftigelsesministeriet viser, at størstedelen, der er blevet afsløret i forbindelse med en stor indsats, er ikkevestlige indvandrere. Det skriver Berlingske.

”Fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye oplyste i et svar til Pia Kjærsgaard (DF) fordelingen af sager opgjort på danskere og indvandrere. Den største andel af disse sager drejer sig om indvandrere fra ikkevestlige lande.

Størstedelen af sagerne blandt gruppen af ikkevestlige indvandrere drejer sig om personer fra de såkaldte MENAPT-lande, som dækker over indvandrere fra Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet”.