Rigets bedste mænd


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Folketingets forløber var i 1200-tallets Danmark, Valdemarernes Tid, Danehoffet, hvor de privilegerede klasser havde mest Indflydelse, men hvortil dog ogsaa mødte fuldmægtige fra købstæder og storbønder, En umiddelbar fortsættelse af Danehoffet var senere de Stænderforsamlinger, Rigsdage, som lige indtil 1660 var den egentlige hovedmyndighed i riget, højere end selve kongedømmet.

Ganske vist var dog fra omkring 1450, at den faktiske magt gled over til Rigsraadet, idet Raaderne havde tiltaget sig en Myndighed, som lå ganske uden for deres oprindeligt så beskedne stilling som kongens personlige rådgivere. De havde taget magten både fra konge og folk.

Fra enevældens indførelse frem til Danmarks riges grundlov styredes Danmark af de skiftende og mere eller mindre tilregnelige Frederikker og Christianner.

Fra 1849 har vi måttet leve med skiftende, oprindeligt konseilspræsidenter, siden hen ændret til statsministre, og dertil hørende flertals- og mindretals regeringer.

Fælles for de skiftende styreformer er, at begrebet rigets bedste mænd skulle lede landet, og siden 1915 også kvinder. Det har også været tanken bag folkestyret.

Det forpligter at styre Danmark, der ligger indbygget en autoritet og en forpligtelse til, at de styrende har et mandat, der hviler på en platform i at kunne repræsentere de forskellige interesser, som et folkestyre er opbygget omkring.

Og hvad er så status siden novembervalget omkring hvem rigets bedste mænd består af?

En Løkke, der som en anden hofsnog fra enevældens tid har forladt sin tidligere bastion i Venstre, i det parti, der tidligere repræsenterede bønderne, og nu primært de lidt mere satte DJØFere i byerne. En mand, der helt omkostningsfrit undlod at forholde sig til at ville udpege, hvem ud over ham selv skulle danne rammen om tidens Danehof. En snik snakkens mester.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Nej, vi skal ikke fremme indvandring fra Afrika

Omkring sig har han samlet et revl og krat af hel- og halvstuderede røvere alt fra en lands- eller ihvertfald tidligere Venstre forvist kokainmisbruger, til en tidligere medierådgiver for den alfonseri dømte, Anni Fønnsby, og nu den glade ejer af webportaler med lidet tvivlsomme oprindelser ud i erotikkens verden. Det er Moderaternes bud på et bidrag til Danehoffet anno 2022.

Fra Venstre skal Rigsrådet bestå af en tidligere konstabel og søn af en tidligere populær udenrigsminister, der endte sine dage som en gnavpot oppe på balkonen sammen med Socialdemokratiets bud på en Trotsky look a like, Mogens Lykketoft. Det i et tv-program jeg personligt havde udstyret mit fjernsyn med automatisk sluk selv knap med. Mage til uinteressant profilløs umulius skal man lede længe efter i Jacob Ellemann. Valdemarerne må rotere i sine grave.

Pape, de Konservatives bud på at kunne få Matadors Maude til at gå op at lægge sig, burde kunne få job som afløser for tryllekunstneren, David Copperfield. At kunne trylle så mange vælgere væk på så kort tid, og stadig kunne være et bud på rigets bedste mand, er mig en gåde. De Radikales Sofie Carsten Nielsen havde dog trods sin politiske naivitet og sit altid fjogede smil rygrad nok til at træde tilbage efter at have nedsmeltet sine islamisk sindede mangfoldighedstropper.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Socialdemokratisk skattemassakre

Fri af fortidens synder, og i egen selvopfattelse ubestridt corona tidens Jeanne d’Arc, Socialdemokratiets første dame, Mette Frederiksen, er den kongelige undersøger ud i regeringsforhandlingerne. Det svarer til blandt os kritikere at have ladet politimorderen Palle Sørensen indtræde som justitsminister.

Havde den kongelige undersøger været så uheldig at blive født i 1400-tallet, var hun utvivlsomt endt på et bål under en hekseproces. I mangel af bedre danner hendes hof af hel- og halvsocialister, det råd som skal være pendant til Danehoffet for 1000 somre siden. Og det med et alt for overvældende folkeligt mandat.

At kalde danskerne for oplyste og veluddannede er mig en gåde. Det er mere af navn end af gavn. Et uoplyst demokrati er i mine øjne mere landsskadeligt end et oplyst enevælde.

Og så har den venstre side af Folketinget end ikke været omtalt.

At skulle respektere en bolsjevistisk ideologisk indstillet partileder som Mai Villadsen, der på valgaftenen blev interviewet, mens hun kørte i sæbekassebil ud til Amager Bio for at mødes med sine sammensvorne, det er for stor en mundfuld for en nationalkonservativ som mig at kapere. Dertil kræves en psykiatrisk uddannelse til at kunne følge hendes vælger segments tankespind.

Sagen er, at danskerne har sammensat et Danehof bestående af gøglere og charlataner for 9 ud af 10 af de folkevalgtes vedkommende. NB, LA og DF undtaget.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Samfundskritisk politik

Hvis 1200-tallets Danehof havde bestået af samme egns- og dukketeater, så havde Danmark været en delstat i Forbundsrepublikken. Personligt ville jeg ikke turde overlade nogen af de særlig fremhævede et abonnement på gamle numre af Familie Journalen af frygt for et utilsigtet misbrug af min tillid.

Danskerne får mere af alt det, som især NB og DF advarer imod: EU, indvandring fra muslimske lande og før de ved af det er vores tidligere rige indlemmet i WEFs forsøgslaboratorium i Klaus Schwabs postmodernistiske nazi-rige i Davos. Kanske at Løkke slipper for at blive fuglefænger på sine gamle dage på ægtefællens Solruns vindomblæste Færøer, og at han i stedet får titel af lokaltosse repræsentant for WEF som Ida Auken. Så er hans lykke gjort.

Danskerne har talt, de får de klovner som det nu lukkede Cirkus Benneweis aldrig havde turde hyre. De klovner ville simpelthen være til fare for publikums sikkerhed i Cirkusbygningen på Axeltorv.

Vil sidste mand lukke og slukke?

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)