Sådan bruger kommunerne 1.000 kr.

Når kommunerne bruger 1.000 kr., går 573 kr. til Sociale opgaver og beskæftigelse og 189 kr. til Undervisning og kultur.

Kommunerne nettodriftsudgifter var i 2019 på i alt 351,5 mia. kr., viser tal fra Danmarks Statistik. Størstedelen af pengene gik til Sociale opgaver og beskæftigelse, som fx dækker Tilbud til ældre, Tilbud til voksne med særlige behov samt Kontante ydelser. Men kommunerne brugte også penge på fx Undervisning og kultur samt Sundhedsområdet.

Hvis kommunerne havde 1.000 kr. og brugte dem, som i 2019, ville de have brugt 573 kr. på Sociale opgaver og beskæftigelse. Af dem gik 127 kr. til Tilbud til ældre, mens Kontante ydelser kostede 99 kr., og 95 kr. blev brugt til Tilbud til voksne med særlige behov.

Undervisning og kultur kostede 189 kr., hvoraf 103 kr. gik til Folkeskolen. Sundhedsområdet lagde beslag på 88 af de 1.000 kr.

driftsudgifter 2019 fordelt på 1000 krKilde: www.statistikbanken.dk/regk11 og www.statistikbanken.dk/regk31
Anm.: De kommunale nettodriftsudgifter er driftsudgifterne fratrukket driftsindtægter og statsrefusion. Grupperingerne i figuren bygger på regnskabernes hovedområder og 4-cifrede funktioner.
”Øvrige” er Transport og infrastruktur (23 kr.), Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (14 kr.) samt Forsyningsselskaber (-1 kr.).
Kommunale udgifter

166 kr. pr. indbygger pr. dag

Kommunernes nettodriftsudgifter på 351,5 mia. kr. i 2019 svarer til, at kommunerne brugte knap 1 mia. kr. om dagen i 2019. Det svarer til 60.500 kr. pr. indbygger om året eller 166 kr. pr. indbygger pr. dag.

LÆS OGSÅ:  Danske virksomheder vil tabe ca. 120 mia. kr. på trods af hjælpepakkerne

Til sammenligning havde regionerne nettodriftsudgifter for i alt 117,1 mia. kr. i 2019, hvilket svarer til 55 kr. pr. indbygger pr. dag. Langt størstedelen af pengene gik til sundhedsområdet og i særdeleshed sygehusene.