Sådan kan lændesmerter forebygges og behandles

Lændesmerter er en undergruppe af rygsmerter. Det er en kategori der beskriver de rygsmerter der sidder i bunden af ryggen, altså i lænden. Rygsmerter er i sig selv meget udbredte, og undersøgelser viser at stort set alle danskere på et eller andet tidspunkt i deres liv har problemer med rygsmerter.

Lændesmerter er blandt de mest almindelige rygsmerter, så det siger sig selv, at også disse er meget udbredte. Ofte kan det være svært at fastslå med 100 procents sikkerhed hvad der forårsager lændesmerterne, men heldigvis er de også meget sjældent særligt alvorlige.

De fleste vil kun opleve akutte lændesmerter, hvilket vil sige, at smerterne ikke varer mere end seks uger. Der er dog folk der kommer ud for smerter der varer i længere tid end dette, de såkaldte kroniske lændesmerter. Dog bør det siges, at selv ved disse længerevarende smerter, er der sjældent tale om meget farlige smerter.

Symptomer

Symptomerne på lændesmerter er, sjovt nok, smerter i lænden. Dette er ganske selvindlysende, men det er også ganske vigtigt. Selvom lændesmerter sjældent er alvorlige, bør du alligevel ikke ignorere dem. Er de en gene for dig i din hverdag bør du søge hjælp, også selvom der ikke er tale om noget farligt.

Det er desuden altid bedre at få afklaret at der ikke er tale om alvorlige smerter, fremfor at opdage alvoren for sent. Noget der dog kan snyde både generelt med rygsmerter, men særligt ved lændesmerter, er at smerterne stråles ned i benene. Altså vil du opleve at have ondt i benene, selvom problemet sidder i lænden. Dette er vigtigt at have for øje når dine smerter skal diagnosticeres.

Når det kommer til alvorlige symptomer, sidder flere af dem også i benet. Dette kan være problemer med at styre benet, føleforstyrrelser på ben eller noget som problemer med vandladning. Oplever du nogle af disse symptomer bør du søge læge.

Forebyggelse og hjælp

Lændesmerter kan i mange tilfælde forebygges. Fælles for forebyggelsen af lændesmerter er at holde ryggen i gang. Selv hvis du har begyndende smerter bør du holde ryggen i gang. At ligge i sengen kan være nødvendigt hvis smerter bliver voldsomme, men det er ikke her hverken forebyggelse eller behandling sker.

Der er også hjælp at hente på forebyggelsesfronten. Både kiropraktorer og fysioterapeuter kan hjælpe med øvelser og lignende der kan forebygge smerterne i lænden. Disse vil typisk være øvelser du selv kan lave i din hverdag og som så kan følges op hos kiropraktoren eller fysioterapeuten. Disse kan også hjælpe med at diagnosticere hvad problemet reelt er, og dermed hjælpe dig videre.

Behandling

Er smerterne kommet, er det igen vigtigt at holde sig i gang, også selvom det gør ondt. Du skal selvfølgelig ikke presse dig selv ud i noget der er helt ulideligt, men de fleste smerter behandles bedst gennem aktivitet. Dette kan både være decideret træning, eller bare at fortsætte med hverdagens forskellige opgaver.

Er smerterne dog særligt slemme, bør du som sagt søge læge. Det er dog sjældent hos lægen behandlingen primært finder sted. Igen er kiropraktorer og fysioterapeuter ofte ansvarlige for særligt de mindre alvorlige, men ikke desto mindre problematiske rygsmerter.

Forskellen i behandlingen disse steder kan være svær at forstå, og ofte vil de være meget ens. Begge grupper er uddannet i kroppens bevægeapparat og vil af denne grund ofte tilbyde lignende behandlinger, øvelser og så videre.

En forskel er dog, at kiropraktorer generelt set behandler kroppen mere holistisk, altså ser på kroppen som helhed, ikke dele. Dette kan være en fordel hvis du har smerter i benene og mistænker, at det er lændesmerter der stråler ud i benene.