Skandale for retssikkerheden

Kvaliteten af mentalundersøgelser for udviklingshæmmede er så dårlig, at folk risikerer at få en forkert dom. Op mod en tredjedel af mentalerklæringerne burde dumpe, vurderer Retslægerådet ifølge Berlingske.

Det betyder, at udviklingshæmmede, som ikke egner sig til fængselsstraf, risikerer at ende i fængsel, hvor de skal afsone med andre kriminelle.

Situationen er helt uacceptabel – både for de involverede og for vores samfund, som bygger på retssikkerhed, siger  Birgitte Arent Eiriksson, der er advokat og vicedirektør i den juridiske tænketank Justitia. ”Det her svækker tilliden til retssystemet, for man skal kunne stole på, at retten idømmer den rette straf på et sagligt grundlag. Desuden krænker det retsfølelsen, og det er meget, meget betænkeligt for den enkelte, som får en forkert dom”, siger hun.