Socialdemokratiet i København vil have flere flygtninge

Borgerrepræsentationen besluttede i torsdags, at København skal bede regeringen om flere flygtninge, oplyser Berlingske.

”Egentlig behøver København ikke at tage nogen flygtninge, da flygtningekvoten for 2021 umiddelbart er nul, fordi man allerede i de foregående år har taget sin andel.

Alligevel pålægger flertallet overborgmester Lars Weiss (S) at rette henvendelse til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) med et ønske om, at kommunen skal modtage flygtninge fra Afghanistan.

Det vedtagne forslag blev stillet af De Radikale og går på, at man skal udnytte de 100 ledige pladser, der er i det midlertidige botilbud, man har til flygtninge i kommunen”.