SVINERI! Handicaphjælper dømt for bedrageri

En 52-årig handicaphjælper er blevet idømt 10 måneders betinget fængsel for bedrageri i forbindelse med hans arbejde som handicaphjælper i Odense. Straffen blev gjort betinget med samfundstjeneste i 150 timer.

Ifølge tiltalen havde manden begået bedrageri til en værdi af ca. 330.000 kr. over en periode på 4 år fra 2013 til 2017. Bedrageriet skete på den måde, at den tiltalte lod forurettede tro, at han skyldte ham penge for bl.a. bilreparationer. Derfor overførte og hævede den forurettede kontanter til den 52-årige mand. I tiltalen indgik også bedrageri til en værdi af ca. 320.000 kr., hvor den 52-årige mand formåede at få den forurettede til at registrere timer, som han ikke var berettiget til som handicaphjælper.

Den tiltalte nægtede sig skyldig, idet han gjorde gældende, at den forurettede skyldte ham penge, fordi han havde lagt penge ud primært for bilreparationer.

Det blev ved strafudmålingen i skærpende retning især lagt vægt på periodens længde, antallet af overførsler, samt at bedrageriet blev begået over for en særlig sårbar person, hos hvem den tiltalte var ansat som hjælper.

“Det er en alvorlig sag, at en handicaphjælper bedrager den person, han er hjælper for, og som han har opbygget et tæt tillidsforhold til. Jeg er derfor tilfreds med, at retten var enig med anklagemyndigheden i, at gerningsmanden skulle dømmes for bedragerierne”, siger anklager Karina Winther Juhlin.

Den tiltalte blev fundet skyldig i alle forhold – dog således at retten i to af forholdene alene dømte ham for henholdsvis et ukendt beløb, der overstiger 10.000 kr. samt et større ukendt beløb. Dommen blev afsagt ved Retten i Odense den 22. februar.