Syrien-jihadister står til at miste dansk statsborgerskab

Regeringen er i færd med at hastebehandle et lovforslag, der administrativt – og uden domsprøvelse – vil kunne fratage dansk statsborgerskab fra såkaldte IS-jihadister med dobbelt statsborgerskab. Det skriver Berlingske.

I dag er det kun domstolene, der i forbindelse med en dom kan frakende danskere, der også har et andet statsborgerskab, deres danske indfødsret, og det er en omfattende og langvarig proces. Men med lovforslaget, som regeringen har fremsat et udkast til, vil staten få mulighed for at frakende personer deres danske indfødsret administrativt – altså uden rettergang – hvis de ”har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser”.

Ifølge Politiets Efterretningstjeneste er mindst 150 personer rejst til krigszonerne i Syrien og Irak siden 2012.