Topdanmark leverer det bedste årsresultat nogensinde

Et stærkt investeringsresultat, en forbedring af det underliggende skadesforløb og færre vejrskader er med til sikre Topdanmark et rekordresultat i 2021. Selskabet lancerer samtidig en ny strategi for digitalisering med en ambition om, at 80 procent af alle kundehenvendelser skal kunne håndteres på 20 sekunder.

Peter Hermann, adm. direktør i Topdanmark

Topdanmark fortsætter det stærke momentum og kommer ud af 2021 med et overskud på over 2,1 mia. kroner efter skat, hvilket er det bedste resultat siden selskabets grundlæggelse i 1972. Overskuddet vokser med 90 procent i forhold til året før.

Den positive udvikling er drevet af medvind på investeringsmarkederne, en underliggende forbedring i selskabets skadesforretning samt færre vejrrelaterede skader.

Samlet ender det vigtige forsikringstekniske nøgletal, combined ratio, der angiver forholdet mellem indtægter og udgifter, på 83,7. Til sammenligning var combined ratio på 86,5 året før.

”2021 har været et historisk stærkt år for Topdanmark, som understreger, at vi er i en rigtig positiv udvikling. Vi har hjulpet både eksisterende og nye kunder, som er det, vi er til for, samtidig med at vi har styrket vores konkurrenceevne og tilbud til kunder, blandt andet ved at gå forrest i branchen og lancere helt nye forsikringsprodukter og services, hvor forebyggelse og rådgivning er en integreret del af produktet,” siger Peter Hermann, adm. direktør i Topdanmark.

Udbetalt 6,8 mia. kroner til kunder
Regnskabet for 2021 viser en markant forbedring i koncernens skadesforsikring, hvor præmieindtægterne lander på 10.154 mio. kroner mod 9.732 mio. kroner i 2020, svarende til en samlet stigning på tværs af privat- og erhvervskunder på 4,3 procent. Topdanmarks partnerskaber med bl.a. Nordea og Coop bidrager fortsat positivt til det samlede resultat.

LÆS OGSÅ:  Topdanmark forventer overskud på 450-650 mio. kr. i 2020

Også i Topdanmarks livs- og pensionsselskab er der gode takter efter en periode med negative vækstrater, som i høj grad skyldtes, at Topdanmark var på forkant og hævede priserne på de ulønsomme syge- og ulykkesforsikringer efter opfordring fra Finanstilsynet. For hele 2021 er indtægterne i livsforsikring faldet med 5,7 procent, men i årets sidste kvartal oplevede Topdanmark en vækst i indtægterne på 6,6 procent. For forretningsområdet lander resultatet i 2021 på 503 mio. kroner efter skat mod 117 mio. kroner året før hjulpet af de gode investeringsafkast.

”Vi startede året med en negativ vækst i vores livs- og pensionsforretning, men sluttede med en positiv fremgang og et flot resultat for året. Alt tyder på, at vi efter en periode, hvor vi tilpassede priserne for at styrke lønsomheden, nu igen oplever, at kunder vælger os til, og at vi kan se frem til positiv vækst,” siger Peter Hermann.

Topdanmark har i 2021 samlet udbetalt omkring 6,8 mia. kroner til erstatning og udbedring af skader hos kunder på tværs af alle divisioner.

Bestyrelsen vil desuden på Topdanmarks generalforsamling foreslå, at der udloddes et udbytte for 2021 på 34,5 kroner pr. aktie.

Topdanmark forventer et nettoresultat for 2022 på 1.200-1.450 mio. kroner ekskl. afløb.

Turbo på digitalisering
Topdanmark forsætter sin plan om at sikre sin konkurrencekraft ved at accelerere den digitale transformation til næste niveau. Selskabet skal i langt højere grad levere individualiserede, digitale kundeoplevelser på baggrund af kundeindsigter, forenklede forsikringer og serviceydelser samt automatiserede processer.

Målet er, at kunder oplever, at Topdanmark møder dem lige præcis dér, hvor de har brug for deres forsikringsselskab. Det betyder blandt andet, at Topdanmark altid skal kunne løse kundernes behov på en mobil enhed. Samtidig betyder det, at Topdanmark skal kunne håndtere 80 procent af alle kundehenvendelser på under 20 sekunder.

LÆS OGSÅ:  Topdanmark forventer overskud på 450-650 mio. kr. i 2020

Nye produkter og op mod 15.000 nye SMV-kunder
Både privat- og erhvervsdivisionen har i 2021 bidraget med stærke resultater for året. I privatdivisionen vokser præmieindtægterne med 2,2 procent. Interessen for de to nye privatprodukter cyberforsikring og elbilforsikring, som begge blev lanceret i løbet af året, vokser også, og Topdanmark forventer, at de vil bidrage til yderligere at styrke selskabets markedsposition på privatområdet.

I landbrugs- og erhvervsdivisionen var væksten i 2021 på 6,7 procent sammenlignet med 2020, og som betyder, at selskabet fortsætter med at kapre markedsandele inden for segmentet.

Fremgangen følger Topdanmarks plan om at vokse blandt især små og mellemstore virksomheder. I dag er 90.000 virksomheder i segmentet forsikret hos selskabet, svarende til hver fjerde danske virksomhed i størrelsen op til 75 ansatte, og Topdanmark vil byde yderligere 10-15.000 nye SMVer velkommen i løbet af de næste par år.

Hjælper kunder tilbage i job
I 2021 har Topdanmark oplevet en stigning på 6,1 procent i antallet af kunder, som gør brug af deres sundhedsforsikring. Det kan fx være psykologhjælp eller behandling på et privathospital. Særligt i årets sidste kvartal blev der anlagt ekstraordinært mange skader bl.a. som følge af pres på det offentlige sundhedsvæsen. Her var der tale om en stigning på 15 procent i forhold til samme kvartal 2020.

Topdanmark har ligeledes oplevet, at 97 procent af kunder, der anvender selskabets app Sundhedshjælp, som giver adgang til hurtig online lægehjælp som supplement til egen læge, er tilfredse.

LÆS OGSÅ:  Topdanmark forventer overskud på 450-650 mio. kr. i 2020

”Vi står både klar til at hjælpe vores kunder med forebyggelse, og når skaden er sket, er det afgørende, at folk modtager den rette behandling, så de hurtigst muligt bliver raske og kan komme tilbage i job og hverdagen. Derfor skruer vi op for kapaciteten, så vi kan hjælpe endnu flere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er godt for den enkelte, for virksomhederne, os som selskab og ikke mindst samfundsøkonomien,” siger Peter Hermann.

Grønt pensionsprodukt hitter
I 2021 har Topdanmark gjort opsparingsproduktet Formålspension til standardanbefalingen for nye pensionskunder i selskabets livsforretning. Ved udgangen af året rundede Formålspension en porteføljestørrelse på 3,6 milliarder kroner, svarende til næsten en tredobling på et år. I dag har 14 procent af alle Topdanmarks pensionskunder Formålspension, heraf har halvdelen valgt formålet ”Grøn omstilling”, som er et produkt, der har haft et af branchens absolut bedste afkast det seneste år.

Ambitionen er, at 30 procent af alle de midler, som forvaltes af Topdanmarks pensionsselskab, skal være placeret i Formålspension i 2025.

”Vi skal næsten tidoble beholdningen på få år. Det er et ambitiøst mål, som vi tror på, at vi kan lykkes med, både på grund af en markant vækst i indbetalingerne og afkast, og fordi vi oplever en voksende interesse for mere bæredygtige pensionsløsninger blandt eksisterende og nye kunder,” siger Peter Hermann.