Troen på EU-forsvar er et luftkastel

Der går ikke en uge uden, at en eller anden politiker eller debattør slår til lyd for, at Danmark vil stå sig ved at satse militært på EU frem for på USA. Det er dog fri fantasi at hævde, at et EU-forsvar nogensinde vil kunne erstatte den amerikanske sikkerhedsgaranti. Det skriver den tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, i Jyllands-Posten:

Danmarks sikkerhed er afhængig af USA – uanset navnet på den amerikanske præsident. Den kendsgerning går nemt tabt i den lidt luftige diskussion om et EU-forsvar.

Når det kommer til stykket, er der ingen europæisk nation, som er stærk nok til at forsvare Danmark mod et angreb udefra. Europæerne – og også Danmark – investerer for lidt i eget forsvar og har slet ikke de nødvendige militære redskaber til at imødegå et angreb, for eksempel fra Rusland.

Desuden er de europæiske stormagter, Frankrig, Tyskland og Storbritannien, splittede i forhold til Rusland og Tyskland er tilbageholdende med overhovedet at bruge militær magt. Ifølge meningsmålinger er et flertal i den tyske befolkning tøvende over for at bruge militær magt for at hjælpe en allieret.

Det ville være letsindigt at lægge Danmarks sikkerhed i hænderne på disse tre – indbyrdes uenige og relativt svage – europæiske magter. Det er i Danmarks interesse at have en supermagt på den anden side af Atlanten til at garantere vores frihed og sikkerhed. Med alle fejl og mangler er USA verdens stærkeste demokrati. Vi har en klar interesse i at styrke USA’s position som en ubestridt leder af verdens frie samfund.

Et stærkere europæisk forsvar og et stærkere EU-samarbejde om sikkerhed er positivt. Men efter brexit vil 80 pct. af NATO’s forsvarsinvesteringer finde sted uden for EU. At tro på et troværdigt EU-forsvar er at tro på et luftkastel. NATO vil fortsat være garanten for Danmarks og Europas sikkerhed.

Trods Trumps retorik har USA øget sit militære engagement i Europa i de senere år. I den amerikanske befolkning er opbakningen til det transatlantiske samarbejde solid og stærk. Det bør vi bakke op fra dansk side – både i ord og handling. For Danmark er der ikke noget attraktivt alternativ til USA”.