Verdens lykkeligste folk lider af depression

Depression har udviklet sig til at være en af de mest almindelige psykiske sygdomme i Danmark og er blevet ved siden af stress og angst en folkesygdom. Det skriver Berlingske.

Undersøgelser viser, at depression rammer ca. en halv million danskere i løbet af deres liv, og det anslås, at mellem 100.000-200.000 danskere lever med sygdommen hver dag.

Det skønnes, at op imod 5 pct. af borgerne i hovedstadsområdet får antidepressiv medicin for langvarig depression, hvilket svarer til cirka 70.000 personer.

Undersøgelser viser desuden, at 60 pct. af unges frafald på ungdomsuddannelser skyldes psykiske problemer, og psykiske udfordringer er årsag til 50 pct. af alle langtidssygemeldinger og 48 pct. af alle førtidspensioner.