67 års fængsel i omfattende narkosag

Seks mænd fik i går efter otte dages retsbehandling ved retten i Kolding dom for deres forskellige roller i omfattende narkosag.

Der gik en omfattende bevisførelse forud for, at retten kunne afsige dommen. De tiltalte nægtede sig helt eller delvist skyldige i anklagerne imod dem og derfor har bevisførelsen bl.a. bestået i en omfattende mængde materiale udlæst fra de tiltaltes  telefoner, herunder fotos af narko, krypteret korrespondance ført over kommunikationsapp’sene Wikr og Signal samt , kriminaltekniske, retskemiske og retgenetiske erklæringer om DNA, undersøgelse af narko med videre.

Der har også været afgivet vidneforklaring af bl.a. politiets it-ingeniør vedrørende efterforskning relateret til bl.a. bitcoins, ligesom to tidligere dømte medgerningsmænd afgav forklaring.

Sagens indhold

Efter bevisførelsen og dommen kan den omfattende sag sammenfattes til hovedsageligt at dreje sig om omfattende handel med amfetamin, kokain, ecstasypiller m.v. De involverede havde forskellige opgaver og roller i narkoforretningen:

J. på 28 år – bagmand for de øvrige. J erkendte sig delvis skyldig vedrørende en mindre mængde amfetamin end han blev dømt for og han nægtede selv at være hovedmand/bagmand. Han blev idømt 14 års fængsel som hovedmand for i alt 35 kg amfetamin, 502 gr. kokain, 18.000 stk. ecstasypiller.

P. på 32 år. Samarbejdede med sin bror R. ud fra deres fælles bopæl i en campingvogn på Give campingplads. De opbevarede, ompakkede og overdrog/leverede til kunder. P. erkendte sig delvis skyldig for så vidt angår 3 kg amfetamin. Han blev idømt 12 års fængsel for i alt 8 kg.  amfetamin,  502 gr. kokain, 10.000 stk. ecstasypiller.

R. på 28 år. Samarbejdede som nævnt med sin bror P. ud fra deres fælles bopæl i campingvognen på Give campingplads. De opbevarede, ompakkede og overdrog/leverede til kunder. R. erkendte sig delvis skyldig for så vidt angår 5 kg amfetamin, 5000 ecstasypiller og 500 gram kokain og lidt hash – dog nægtede han, at handlingerne var i forening med de medtiltalte. Han blev idømt 12 års fængsel for i alt 8 kg. amfetamin, 502 gr. kokain, 10.000 stk ecstasypiller.

LÆS OGSÅ:  15-årig pige befamlet af mellemøstlig mand

L. på 20 år. Hans opgaver var at finde opbevaringssteder, ompakke og sælge i samarbejde med A. L. har nægtet sig skyldig under sagen. Han blev idømt 12 års fængsel bl.a. for i alt 25 kg. amfetamin,  8.500 stk ecstasypiller samt en mindre mængde øvrige euforiserende stoffer.

A. på 21 år – lillebror til J. Også han fandt opbevaringssteder, ompakkede stof og solgte dem. A. har nægtet sig skyldig under sagen. Han blev idømt 12 års fængsel for i alt 25 kg.  amfetamin, 8.500 stk ecstasypiller samt en mindre mængde øvrige euforiserende stoffer.

Ma. på 35 år – ven med J. Han blev idømt 5 års fængsel for bl.a. at have modtaget i alt 5 kg. amfetamin og forsøg på at have modtaget 1 yderligere kg amfetamin fra en medgerningsmand, der tidligere er dømt i sagen. Han blev frifundet for at have modtaget 312 gr. kokain. Der var nedlagt påstand om udvisning, men han blev ikke udvist med henvisning til at han er EU-borger og har opholdt sig i Danmark i mere end 10 år.

Der blev ved dommen konfiskeret udbytte i form af ca. 16.000  kr. i kontanter, som de tiltalte var i besiddelse af, ligesom der skete konfiskation af  narkotika og redskaber i form af vægte, emballage mv. Der var nedlagt påstand om udbyttekonfiskation af bitcoins til en værdi af ca. 1,8 mio. kr. Der skete ikke konfiskation heraf med henvisning til at bitcoinsene p.t. ikke kan lokaliseres.

LÆS OGSÅ:  Foto: Hvem er denne røver med kraftige sorte øjenbryn og karakteristisk næse – efterlyses efter groft knivrøveri

 

To dømt i sagen tidligere

To gerningsmænd er tidligere dømt under en særskilt behandling af deres del af sagen:

T. på 39 år – Idømt  5års fængsel ved retten i Herning den 19. juni 2018.  Han blev dømt for 7,5 kg. amfetamin, ca. 63 gram kokain, ca. 1.550 MDMA piller, ca. 130 ecstasypiller, ca. 438 gram hash og ca. 219 gram skunk. Hans rolle i organisationen var at være lagermand, idet han ’kun’ opbevarede stofferne.

Mi. på 26 år – Idømt 10 års fængsel ved Retten i Kolding den 22. oktober 2018. Han blev dømt for 18 kg. amfetamin og 4.500 ecstasypiller.  Han rolle var at opbevare stofferne i sin campingvogn på Brande Campingsplads og stille den til rådighed for L. og A. som lager og ompakningsted. Han blev også dømt for i mindre omfang selv at have overdraget stoffer til medgerningsmanden M.

 

Sagens opklaring

Det var et anonymt tip, der i første omgang satte gang i opklaringen af den store sag. Herefter fulgte en omfattende efterforskning og sammenkædning af oplysninger og på den baggrund tog organisationen og de kriminelle aktiviteter form og blev afdækket.

Det startede den 18. juli 2017, hvor der på baggrund af et anonymt tip blev foretaget ransagning af en adresse i Brande. Det førte til fund af ca. 2,4 kg. amfetamin i et køleskab, ca. 63 gram kokain, ca. 1.550 MDMA piller, ca. 130 ecstasypiller ca. 438 gram hash og ca. 219 gram skunk, hvilket igen førte til
• Anholdelse og varetægtsfængsling  af T. den  19. juli 2017
• Efterforskning mod L. og A. førte til en ny ransagning af deres formodede lejlighed i Fredericia, hvor ca. 94 gram amfetamin blev fundet. Politiet fandt også en computer med fotos af større mængder narko. Anholdelse af L. og varetægtsfængsling den 20. september 2017
• Anholdelse og varetægtsfængsling  A. den 20. oktober 2017
Denne del af sagen blev efterforsket af Midt-Vestjyllands politi.

LÆS OGSÅ:  To børn dræbt af far i Kolding

Den 19.  november 2017 var det en anmeldelse om formodet spirituskørsel ved Give Campingplads, der satte gang i endnu en del af sagen. Politiet anholdt R. og fik mistanke om besiddelse af euforiserende stoffer.
• R. og hans brors P.s campingvogn på Give campingplads blev ransaget og der blev søgt med hund i den omkringliggende skov. Politiet fandt 1.852 ecstasypiller og 51,3 gram kokain og lidt hash og skunk
• Der blev fundet korrespondance vedrørende narko og fotos vedrørende narko i R.s telefon, hvilket førte til anholdelse af J.
• Natten mellem den 19. og 20. november 2017 ransagede politiet Mi’s campingvogn på Brande campingplads. Her blev fundet 7,5 kg amfetamin og 8.160 ecstasypiller
• R., P., J. og Mi. blev varetægtsfængslet den 20. november 2017

Yderligere efterforskning førte til anholdelse og varetægtsfængsling af Ma. den 17. april 2018.

Efterforskningen viste at der var en sammenhæng mellem sagerne i Midt – Vestjyllands Politikreds og Sydøstjylland. Sydøstjylland overtog en del af sagen – T. udskilles og blev ved Midt – Vestjyllands Politi,   og har efterforsket sagen samlet mod Mi., R., P., J., A. og L. og Ma.

For anklagemyndigheden i Sydøstjyllands Politi mødte anklager Tanja Mikkelsen.