Alternativet’s forsøg på blokering af demokratiske rettigheder samt By & Havns renomme


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Siden den indvalgte radikale politiker i Københavns Borgerrepræsentation, Emil Sloth Andersen, for nogle måneder siden skiftede til Alternativet, har Alternativet tilsyneladende mere fokuseret på at komme i medierne, uanset om det drejer sig om Alternativets værdigrundlag. Seneste “skud” er ved at forsøge at torpedere rettigheder til danskere, om at man kan anlægge retssag mod andre, såfremt man f.eks. føler sig krænket ved ulovlige eller urigtige påstande. Det er By & Havn, som benytter sin grundlovsfæstede ret.
De lægger sag an mod Bladet Ingeniøren, for påstand om viderebringelse af urigtige oplysninger. Milliard-selskabet By & Havn kræver 50.000 kroner i erstatning for påståede urigtige oplysninger. By & Havn klager ikke til Pressenævnet og de er heller ikke tilfreds med, at Ingeniøren’s redaktion, har beklaget fremsatte udtalelser. De går efter en erstatning ved domstolene.
Jeg vil ikke anfægte retten til at gå til domstolene, men jeg undrer mig. By & Havn’s ledelse består af to tidligere justitsministre samt en direktør, som tidligere var ansat i Københavns Kommune. Som måske bekendt, er By & Havn stort og set et kommunalt selskab. Jeg er ikke imponeret af ledelsens dømmekraft og håndtering af det opståede problem. Vil man egentlig løse et problem eller går man efter en konfrontation ? For uanset udfaldet, vil der ikke være mange som forstår By & Havn’s intention. Og hvad med selskabets renomme ? Måske ville det være langt bedre, hvis energi og kræfter blev brugt til at skabe forståelse for det arbejde som udføres i By & Havn, men sandelig også for at gøre selskabet mere åbent samt ikke mindst mere folkeligt.
Ledelsen har valgt en anden vej. Det er deres suveræne valg. Ingen tvivl om det. Men, det er ikke særlig klogt. Jo, med mindre man altså søger og samler på flere problemer. Gør man det ?

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)