OPDATERET: BEREDSKABSMEDDELELSE

AFVARSLING: Brand i Frederiksværk under kontrol

En villabrand i Frederiksværk er nu under kontrol og udvikler kun i begrænset omfang sundhedsskadelig røg. Borgere i området omkring kan igen gå udendørs.

Dette er en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi.

Branden på Strandvejen 126 i Frederiksværk er nu under kontrol og udvikler nu blot ganske begrænsede mængder sundhedsskadelig røg i nærområdet omkring brandstedet. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå uden for. Husk at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at holde afstand til hinanden.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte lægevagten på 1813 for at blive tilset.

Der udsendes ikke flere meddelelser i anledning af branden på Strandvej 126 i Frederiksværk.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Nordsjællands Politi.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)