Blå Kors: Sådan gør vi i julen

Der bliver ikke danset om juletræet i år på Blå Kors' botilbud og væresteder, men jul bliver der alligevel masser af.

Ingen steder i Blå Kors bliver julen, som den plejer, men alle steder ydes en ekstra indsats for at give brugerne en så god og normal jul som muligt.

På Blå Kors’ botilbud rundt i hele landet er meldingen den samme: “Vi er flere, end vi plejer at være.”

Der er nemlig ikke ret mange beboere, der tager hjem til familien i julen. Enten fordi de selv har valgt at isolere sig, eller fordi familien er utrygge ved at få dem hjem.

Til gengæld bliver der holdt jul på bostederne. Men det bliver ikke med frivillige, studerende, tidligere beboere og medarbejdernes familier, som mange ellers har tradition for.

“Det bliver anderledes, end vi er vant til. Men vi gør, hvad vi kan, for at gøre det til en god juleaften med god mad, hygge og julegaver. Men det kan kun lade sig gøre, fordi vores personale, og ikke mindst køkkenpersonale, yder en kæmpe indsats med bl.a. portionsanretninger til alle. Derudover grupperer vi os rundt i huset med max ti personer i hver gruppe,” forklarer Mette Holmgaard, der er leder Blå Kors-hjemmet i Skannerup.

Jul med unge hjemløse

På Blå Kors’ botilbud i Aarhus for unge hjemløse glæder de unge sig til at holde jul på bostedet, fortæller leder Tina Jung Møller:

“De unge glæder sig helt vildt til at holde jul her. De orker ikke det hjemlige juleballade, og mange af dem har ikke fået julegaver i mange år, men det får de her – så de glæder sig,” siger Tina Jung Møller og tilføjer:

LÆS OGSÅ:  Læs julehøjt - for unge og gamle, små og store

“Vi har fået doneret mange gaver, og så er der også en mor og hendes datter, der har været forbi med en ikea-pose fuld af pakkelegsgaver – og også med terninger og det hele. Så det skal vi også hygge os med juleaften.”

Flere arrangementer og take away

På Blå Kors’ væresteder har man de fleste steder valgt at fordele julearrangementerne ud over flere dage, så flere kan være med, uden man bliver for mange ad gangen.

Enkelte steder har man endda arrangeret to juleaftener den 24. Fx i Aalborg, hvor der både fejres jul fra 15-18 og igen fra 18.30-22.

Et af det steder, hvor der bliver holdt juleaften er på Blå Kors’ værested i Hjørring. Her har man også været nødt til at begrænse antallet af deltagere, så der kun er plads til 25 gæster på værestedet.

“Vi er glade for, at det er muligt at holde en juleaften. Det betyder helt enormt meget for dem, som kommer hos os. Vi dropper i år langbordene, julesangene og dansen om juletræet, men gør alt, hvad vi kan for, at de får en god aften,” siger Susanne Houmøller, der er leder af værestedet.

De, som ikke har fået plads på værestedet, og som ikke selv kan overskue at lave julemad, kan i stedet købe maden som take away på værestedet i Hjørring til afhentning juleaften. Så flest mulig kan få julemad.

LÆS OGSÅ:  Børn bekymrer sig for familien i juledagene

Ensomhed og tilbagefald

Coronarestriktionerne har betydet, at mange af de mennesker, som Blå Kors hjælper, i 2020 har kæmpet endnu mere med ensomhed end sædvanligt. Derfor er der også ekstra fokus på at hjælpe og stå til rådighed i julen.

“Julen er hård for mange. Og vi ser altid flere tilbagefald i julen, end resten af året. Og i år frygter vi, at det kan blive værre, fordi mange bliver presset af usikkerheden omkring corona, og måske også er mere alene,” siger Lars Utzon, der er souschef på Blå Kors’ behandlingscenter i Taastrup.

På behandlingscenteret i Taastrup er der også flere beboere i julen, end der plejer.

“Nogle har selv valgt at isolere sig fra familien. I andre tilfælde er familien nervøse ved at invitere dem hjem, fordi de bor på en institution,” forklarer Lars Utzon.

Kræver stor vilje

Udover julearrangementer og juleaftener på væresteder og botilbud, har Blå Kors’ familienetværk også holdt julefester, og mange steder har uddelt julehjælp og julegaver, og den 23. bliver der uddelt overskudsmad fra supermarkeder.

Også i Barnets Blå Huse, der er Blå Kors’ børnestøttecentre, har man i år gjort lidt ekstra og har blandt andet modtaget julegaver fra medarbejderne i Lidl, som via såkaldte ønskejuletræer har købt gaver til børnene fra Barnets Blå Huse.

Blå Kors’ kommunikationschef er både glad og stolt over den store indsats, der bliver ydet, rundt i hele landet.

LÆS OGSÅ:  Sommerlejre til søs er populære: De unge får oplevelsen af et fællesskab

“Det er simpelthen imponerende, hvad vi modtager af støtte og opbakning fra private og virksomheder, og lige så imponerende, hvad der bliver arrangeret rundt omkring af medarbejdere og frivillige. Det kræver mange ressourcer og masser af vilje at arrangere alle de her ting på forsvarlig vis, men vi véd, hvor vigtig julen er, og hvor svær den kan være for mange. Derfor prioriterer vi at gøre det,” siger Thomas Røddik.

Fakta: Sådan fejres julen i Blå Kors

Bo- og behandlingstilbud holder juleaften som altid med julemad, juletræ og julegaver, men uden tidligere beboere, studerende, frivillige og medarbejderfamilier. Julemaden portionsanrettes og beboere og personale fordeles i grupper af ti eller mindre.

Væresteder holder juleaftener og -frokoster løbende til og med den 24. for at flest muligt af værestedernes brugere kan være med til et julearrangement. Mange væresteder tilbyder julemad som take away, til de der ikke kan være med.

Familienetværkene har holdt julefester og -arrangementer fra midt december til 23. december med julebanko, maduddeling, julehjælpsuddeling, gaver osv.

Barnets Blå Huse har modtaget julegaver m.m., som er blevet uddelt til børnene.