Boligområde evakueret

Vandstanden i Bygholm sø i Horsens fører til rømning af boligområde

Boligområdet Bygholm Åvænget ved Schüttesvej, der består af bl.a. 11 boligblokke, bliver nu midlertidigt rømmet. Det er en sikkerhedsforanstaltning, da vandstanden i Byghold sø er så høj, at det måske kan føre til underminering af det dige Schüttesvej passerer søen på.

Brand og Redning har gennem en periode i dag aflastet diget ved at pumpe vand ud af Bygholm sø. Det har lettet presset, men for en sikkerheds skyld vælger myndighederne midlertidigt at rømme et nærtliggende boligområde. Hvis diget ikke holder, så vil boligområdet nemlig højst sandsynligt blive oversvømmet.

Det er den seneste tids regnvejr, der har ført til en forhøjet vandstand, da overfladevand fra de omkringliggende områder er strømmet ned i søen. Det kan ikke på nuværende tidspunkt afgøres, hvor længe, der går inden området igen er helt sikkert at færdes i. Den nærliggende Bygholm Park er også lukket for publikum.

Hvordan?

Beboerne i området, der er hjemme på nuværende tidspunkt skal forlade deres bolig. De vil kunne tage ophold i Forum Horsens, hvor der er indrettet en lokalitet til det. De vil naturligvis også kunne tage ophold andetsteds. Borgere, der ikke er selvhjulpne vil blive hjulpet ud af deres bolig og transporteret til Forum Horsens.

Borgere, der efter endt arbejde m.v. ville vende hjem, skal ligeledes holde sig ude af området. Læs mere på Horsens Kommunes Facebook.

Politiet og medarbejdere fra Horsens Kommune vil være i området for at hjælpe til med at sikre et roligt og sikkert forløb.

Hvor længe

Det er endnu ikke muligt for myndighederne at afgøre, hvornår borgerne vil kunne vende hjem. Men det vil naturligvis ske så snart det igen vurderes sikkert. Følg med på Horsens Kommunes Facebook.

Afledte afspærringer

Schüttesvej er afspærret ved Hattingvej og ved Lovbyvej og vil være det så længe der vurderes at være en risiko for vejens stabilitet.