CNN udbasunerer Danmarks eksperiment på grønlandske børn

Det sociale eksperiment med 22 grønlandske børn, som Danmark iværksatte i 1951, rummer mange menneskelige tragedier, idet hensynet til børnene blev sat til side. De grønlandske eksperimentbørn har mistet båndene til deres familier og slægt, til deres livshistorie, til Grønland og dermed til deres eget folk. S-regeringen vil ikke indgå forlig om erstatning til de grønlandske eksperimentbørn, har social- og ældreminister Astrid Krag sagt – undskyldningen må være nok. Læs CNN’s beretning om de grønlandske eksperimentbørn her.