COVID-19: Danske CFO’er fastholder deres strategi for virksomhedshandler

På trods af COVID-19, hvor meget er sat i bero, fastholder 6 ud af 10 danske CFO’er deres strategi for køb og salg af virksomheder (M&A). For flere end hver 10. CFO har krisen endda øget appettiten på M&A-aktiviter. Halvdelen af de danske CFO’er aflyser dog planlagte investeringer, viser PwC’s seneste CFO Pulse Survey 2020.

En undersøgelse fra PwC med svar fra flere end 871 CFO’er fra 24 lande viser, at de danske CFO’er er blandt de økonomidirektører, der ser mest lyst COVID-19-krisens effekt på deres aktiviteter for virksomhedshandler. Således svarer 63 % af de danske CFO’er, at de ikke forventer ændringer i deres M&A-strategi. Til sammenligning er det blot 40 % globalt, der svarer det samme. Hertil kommer, at 13 % af de danske CFO’er svarer, at deres appetit på M&A er øget som følge af COVID-19, hvilket er på niveau med de globale (11 %).

“Der er stadig gang i virksomhedshandlerne, selv om aktivitetsniveauet på globalt niveau faldt en del i første kvartal af 2020 ifølge tal fra Mergermarket. Det er dog meget branchebestemt, hvor der er aktivitet, og langt mere sandsynligt med handler inden for it-branchen, online handel og medico, der er mindre ramt af krisen, end fx inden for rejsebranchen,” understreger Mogens Nørgaard Mogensen, adm. direktør og Senior Partner i PwC.

Halvdelen af de danske CFO’er forventer dog at udskyde eller aflyse planlagte investeringer (mod 66 % globalt). Det er en stigning i forhold til seneste måling for 14 dage siden, hvor 41 % danske CFO’er svarede det samme.

LÆS OGSÅ:  Erhvervsfolk skal kunne rejse frit

“For virksomhederne handler det lige nu om at overleve og sikre så mange arbejdspladser som muligt – også efter krisen. Mange virksomheder udskyder eller aflyser derfor helt naturligt deres planlagte investeringer,” vurderer Mogens Nørgaard Mogensen.

Forventninger til afskedigelser fortsat på et højt niveau
PwC’s CFO Pulse Survey viser desuden, at andelen af danske CFO’er, der forventer at afskedige, fortsat ligger højt. Således er det 38 % af de danske CFO’er, der forventer at afskedige medarbejdere som følge af COVID-19. Til sammenligning var det 49 % i målingen for 2 uger siden. På globalt plan er der nu 32 % af økonomidirektørerne, der forventer at afskedige, hvilket er en stigning på 6 procentpoint i forhold til for 14 dage siden.

“Der er fortsat en høj andel af de danske CFO’er, der forventer at afskedige deres medarbejdere den kommende tid som konsekvens af COVID-19-krisen. Det er uundgåeligt for mange danske virksomheder, der i høj grad er afhængig af den globale handel, som har lidt et ordentlig knæk og næppe kommer tilbage på niveauet før krisen igen,” siger Mogens Nørgaard Mogensen.

Forventninger om afskedigelser skal ses i lyset af, at 73 % af de danske CFO’er ifølge undersøgelsen forventer en nedgang i deres omsætning i det kommende år. Det er lidt lavere end det globale niveau, hvor 80 % svarer det samme.

CFO’er gør klar til langsom genåbning
I takt med at dansk erhvervsliv så småt er begyndt at lukke op igen, gør de danske CFO’er klar til at sikre forholdene for deres medarbejdere. I top tre over de danske CFO’ers tiltag for en genåbning er ny indretning af arbejdspladsen (valgt af 50%), nye sikkerhedstiltag fx brug af værnemidler (valgt af 46 %) samt vagtplaner og/eller skiftehold (valgt af 46 %).

LÆS OGSÅ:  Digitalt bureau går på strandhugst hos konkurrenterne og skaber massiv vækst

“Undersøgelsen viser, at CFO’en er optaget af at sikre rammerne, så myndighedernes anbefalinger kan overholdes, i takt med at flere virksomheder åbner op. Det betyder jo bl.a., at man skal tilrettelægge arbejdet, så der kan sikres afstand mellem medarbejderne, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv.,” slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

Om CFO Pulse Survey
PwC undersøger hver anden uge CFO’ernes syn på COVID-19, herunder økonomiske  konsekvenser og prioriteringer for erhvervslivet. Denne udgave af CFO Pulse Survey er gennemført fra den 20.-22. april 2020 med svar fra 871 CFO’er fra 24 lande. I Danmark har 48 CFO’er/økonomidirektører fra top 1.000 danske virksomheder deltaget i undersøgelsen.