Danske iværksætterkometer er varmluftsballoner

Glippede vækstmål og børsværdier, der falder fra hinanden, skuffer investorerne og er ved at ødelægge tilliden til vækstbørsen First North.

Det siger Søren Hougaard, adjungeret professor ved Aalborg Universitet, adm. direktør i AMS Group og serieinvestor, der har analyseret 42 børsnoteringer, hvor der siden 2017 har været rejst kapital for i alt ca. 2 mia. kr. på vækstbørsen, til Børsen.

Søren Hougaard bruger udtryk som: “First North viste sig som en slags tombola blot uden hovedgevinst” og “det har en snert af bondefangeri” til at beskrive udviklingen på First North ud fra et investor- og dermed afkastperspektiv.

Miseren skyldes, at der på vækstbørsen ikke findes objektive kriterier, som f.eks. et krav om en vis omsætning inden for det marked, iværksættervirksomhederne agter at erobre, inden de kan børsnoteres. ”Et sådan krav vil punktere de største varmluftsballoner. Nok over halvdelen af de 42 ville ikke komme igennem med et krav på 10-15 mio. kr. i omsætning. Om det er rimeligt, er en smagssag,” siger Hougaard.

P.t. har det ingen konsekvenser for iværksættervirksomhederne og deres rådgivere at smøre for tykt på, præsentere virksomhederne som mere modne end de faktisk er, og stort set omkostningsfrit skrive et eventyr om aktierne taget ud af den blå luft.

Rådgiverne, herunder de Nasdaq-certificerede rådgivere, er ukritiske og tillader et skønmaleri af de nye aktier i udbudsmaterialet. Derfor har værdiansættelserne også været for høje ved noteringen, og aktiekurserne er faldet sammen.

Data i Søren Hougaards analyse går frem til udgangen af 2021 og viser, at den samlede børsværdi af de 42 selskaber er faldet med over 20 pct. i forhold til værdien ved noteringen.

I slutningen af november viste en afkastanalyse foretaget af Børsen af selskaber, som siden 2017 er blevet noteret på First North, at aktierne i stor stil er endt som dårlige investeringer. I 2021 blev der børsført i alt 21 selskaber på First North. Indtil videre har ikke et eneste selskab ramt kurslisten i år.

I dag stiller hverken Nasdaq eller Finanstilsynet krav til rådgiverne om at kunne analysere og dokumentere aktiens muligheder og risici baseret på reel indsigt i virksomhedens potentiale.

Rådgiverne mangler både uddannelse og det rigtige mix af kompetencer, og derfor er to tredjedele af iværksættervirksomhedernes aktier mindre værd end ved børsnoteringen.

Du kan læse mere om udviklingen på iværksætterområdet her.

André Rossmann