De fleste fødevarevirksomheder har styr på plastbøtter og pizzabakker

Ni ud af ti fødevarevirksomheder bruger madbeholdere og emballage rigtigt. Blandt leverandører af produkterne er der plads til forbedring.

Når slagtere, pizzeriaer og supermarkedernes delikatteseafdelinger langer mad og drikkevarer over disken, har de godt styr på fødevarernes emballage. Det viser en kontrolkampagne, som Fødevarestyrelsen gennemførte i 2020 med besøg hos små 400 fødevarevirksomheder. Besøgene viste, at ni ud af ti fødevarevirksomheder med produktion af mad efterlever reglerne for anvendelse af madbeholdere, emballage, plastikfolie og andre typer af såkaldte fødevarekontaktmaterialer. Og det er vigtigt, eftersom forkert brug af fødevarekontaktmaterialer kan betyde, at skadelig kemi som ftalater eller fluorstoffer smitter af fra en plastikbøtte eller papiremballage til maden.

Halvering af overtrædelser
11,2 procent af de kontrollerede fødevarevirksomheder i kampagnen fulgte ikke reglerne, og det er næsten en halvering i forhold til en tilsvarende kontrolkampagne fra 2018, hvor hver femte virksomhed ikke efterlevede reglerne. Dermed ser det ud til, at kampagnen med vejledning og kontrol har virket.

Også engrosvirksomheder, der leverer madbeholdere og emballage til fødevarevirksomheder, blev kontrolleret i 2020, og de havde ikke lige så godt styr på tingene som i detailleddet. Hver femte engrosvirksomhed lever ikke op til deres ansvar og har ikke videreformidlet korrekte anvendelsesanvisninger til fødevarevirksomhederne. Engrosvirksomhederne er blevet vejledt om bedre mærkning.

Få styr på beholdere og emballage i hjemmet
Som forbruger kan du, hjemme i dit eget køkken, selv sørge for at bruge dine plastikbøtter og andre beholdere korrekt, så du ikke får uønskede kemiske stoffer i din mad. Sørg for at følge brugsanvisningen på madbeholderne og se efter ’glas og gaffel’ symbolet. Varm kun mad op i plastbøtter, hvis de er egnede til det.

 

  • 409 restauranter, supermarkeder og slagtere fik i perioden 1. august-31. december 2020 besøg af Fødevarestyrelsen.
  • I forbindelse med kontrolbesøgene var der fokus på, at virksomhederne havde en brugsanvisning for anvendelsen af madbeholdere og andre typer af fødevarekontaktmaterialer, og at virksomhederne fulgte anvisningerne korrekt.
  • Cirka ni ud af ti af de kontrollerede fødevarevirksomheder fulgte reglerne. 6,6 % af virksomhederne havde ikke anvisninger til fødevarekontaktmaterialerne, og 4,6 procent brugte madbeholderne forkert.
  • I kampagnen blev der også udført kontrol hos de engrosvirksomheder, der havde leveret fødevarekontaktmaterialerne til fødevarevarevirksomhederne. 20,3 % af de kontrollerede engrosvirksomheder havde ikke modtaget eller videregivet den nødvendige information.
  • Overtrædelserne har medført en indskærpelse over for virksomhederne.
  • I 2018 skyldtes langt de fleste overtrædelser, at virksomhederne ikke lå inde med brugsanvisninger for madbeholderne, hvilket medfører en stor risiko for at anvende materialet forkert.