EN ANTI-VAXXERS BEKENDELSER


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Det har aldrig været nemt at tale Roma midt imod. Men, jeg skal her forsøge i skriveform at samle trådene cirka ti år tilbage og frem til 2024 om COVID-19.

BAGGRUNDSHISTORIEN

919780 – det er et af patentnumrene relateret til coronavirussen. Patent på virussen eller relationer til den er et positivt bevis for, at den er ”menneskeskabt”.

En artikel værdig for enhver kompetent journalist, der snupper nogle spor og forfølger dem. Desværre er der ingen kompetente journalister tilbage. Baggrundshistorikken omkring patentet, rettere patenterne, er kendte. Det er offentliggjort i bl.a. Citizens Journal af en Dr. Joseph Mercola i 2023.

Patentansøgninger blev indgivet længe før de endelige godkendelser. En af dem tilhører efter sigende Rothschild familien.

Der er i alt udstedt 73 patenter relateret til virussen mellem 5. juni 2008 og 2017, bl.a. til Pfizer.

https://www.citizensjournal.us/patents-prove-sars-cov-2-is-a-manufactured-virus/?fbclid=IwAR2X1_OzhwlBSzKiJwzUwUJrMkfEqYrSuBCR4j3xsXH5lW9eQTBmX7roGjQ_aem_AZBxWBJ3ylB1ym-GZs6rBC0xMTs-ie59nMEPuuyNiUNgtDQanjCecJ2cPXcFQYunmTwo

I 2012/13 indså NCA, de amerikanske sundhedsmyndigheder, under dets mangeårige, meget lidt transparente leder, Dr. Fauci, at der var en risiko forbundet med den kunstigt skabte coronavirusforskning i amerikansk regi, hvorfor man lod det videnskabelige arbejde overgå til det kinesiske viruscenter i Wuhan. Man kan følge overgang og pengespor til Wuhan-centret, det er faktuelt.

Coronavirus er i øvrigt en kunstigt laboratoriemæssigt sammensat virus, sagt ifølge den anerkendte virusforsker, Dr. Meryl Nass, allerede for 28 år siden. Den er fremavlet til anvendelse inden for biologisk krigsførelse. Virussen er i forskellige varianter patenteret som nævnt indledningsvist. Så en tanke om ukendskab til virussen før marts 2020 er mod bedre vidende.

I 2017 forudså nævnte Dr. Fauci, at der senest i 2020 ville indtræde en pandemi, hvilket man blot kan udfinde på YouTube. Hvordan kunne han forudse det med så stor akkuratesse? Hvis jeg samtidig tilkendegiver, at det var offentligt kendt, at Fauci var en arg modstander af Trump og tilhænger af Demokraterne, hvorfor lige et sammenfald mellem et nyt præsidentvalg i USA og en pandemi, hvor brevstemmer til fordel for Biden fik den helt afgørende betydning?

En ting er de årlige influenza-epidemier, herunder Sars-epidemien, der besynderligt nok altid har epicenter i Asien, Kina. Epidemier, der alene i vinteren 2017 slog mere end fortrinsvis 3.000 ældre mennesker ihjel uden at nogen rynkede et øjenbryn.

I årene mellem overflytningen til Wuhan-centret og pandemien i 2020 samlede Dr. Fauci patentering inden for coronavirusforskning i økonomisk omfang svarende til mange landes bruttonationalprodukter. Tilsvarende gjorde Bill Gates Foundation.

WEF og Bill Gates Foundation afholdt den 18.10 2019 en konference i New York om simulering af en verdensomspændende pandemi, Event 201, 5 måneder før COVID-19. I tackling af scenariet, forudså man, at 65 pct. af verdens befolkning ville blive vaccineret. Det paradoksale var, at konferencen var planlagt flere år forud. Pudsigt sammenfald i tid, sted og sammenfald mellem to rigide, fascistoide organisationer. Eller ikke?

https://www.healthysimulation.com/33995/event-201-pandemic-preparedness/

Det er alment kendt, at Gates har plæderet for befolkningsreduktion, når han ikke har plejet venskab med sin anden Deep state-ven, Epstein, og dennes pædofile ø-paradis. Efter at Gates har kastet sig over vaccineproduktion, bl.a. gennem medejerskab af Moderna og Pfizer, har hans fact tjekkere på Google, som han også har et væsentligt medejerskab af, været på overarbejde i at censurere og udelukke vaccinekritikere på sociale medier og i offentligheden i øvrigt. Tilfældigt? Hmmm..

Det er også alment kendt, at nævnte Schwab fra sit epicenter i Davos har været en fortaler for centralisering og styring af magten på verdensplan, afskaffelse af frihedsrettigheder og herunder helt åbent har plæderet for en ny genstart efter pandemien kaldet The Great Reset. Den store genstart. Det ligger på WEFs hjemmeside. For ham er Kinas samfund idealet, et samfund der rimer på kameraer med ansigtsgenkendelse og tankekontrol.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Myten om ligestilling som dansk kerneværdi

Familiens baggrund i det 3. Rige lader sig ikke fornægte. Stod det til mig, fik han ikke medlemsbidrag til WEF fra den danske stat, men mere en arrestordre for forsøg på forbrydelser mod menneskeheden. Tilsvarende med Fauci og Gates.

COVID-19 pandemien udsprang fra viruscentret i Wuhan. Det er alment anerkendt. Teorier om dyremarked i samme by er nonsens set i lyset af strukturen på virussen og den forskning, der havde foregået fra verdens største viruscenter netop i Wuhan.

KONSPIRATIONSTEORIER

Samler man trådene for COVID-19s oprindelse, Event 201, de enorme økonomiske interesser, der er forbundet med medicinalindustrien, (se blot til Novo Nordisks indflydelse på det danske bruttonationalprodukt), så er sammenfaldet mellem COVID-19’s udspring og Big Pharmas økonomiske og specielt Gates befolkningsreduktionsmæssige interesser for store til, at man kan slå det hen som konspirationsteorier.

Det billede, der tegner sig, er med andre ord et planlægningsmæssigt sammenfald i en grad, som burde have formået både en årvågen presse og tilsvarende politikere til at spærre øjnene op og stille spørgsmål, og ikke blot i samlet flok agere hæleklappere.

Konspirationsteorier går på, om der har været en sammenhæng mellem en bevidst spredning af COVID-19 og den verdensomspændende nedlukning? For at kunne gennemføre The Great Reset? Min opfattelse er et ja.

I stedet for at kalde anti-vaxxere konspirationsteoretikere, bør pro-vaccine segmentet stille sig spørgsmålet, om det skyldes frygt for vaccinernes konsekvenser, at de afviser enhver kritik, eller om de finder sig i hvad som helst fra statens side, når de ikke selv har en argumentation, der kan imødegå de tal og områder jeg berører.

Udfordringen er, at de fleste mennesker i virkeligheden ikke ønsker at høre sandheden. De ønsker kun vedblivende at få en bekræftelse på at høre, at det, de tror på, er sandheden.

Det sidste har ført verden ud i allehånde katastrofer.

Hvis sandheden gør folk utilpasse, så burde folk ikke bebrejde sandheden, men mere den løgn, der har gjort dem trygge.

DEMOKRATIET SAT UD AF SPIL

De sædvanlige demokratiske spilleregler blev sat fuldstændig som i FULDSTÆNDIG ud af kraft, da coronaepidemien endelig blev erklæret verdensomspændende i marts 2020. Lockdowns, suspension af frihedsrettigheder og indtræden af Orwellske samfund.

Ødelagt økonomi og statslig kompensation, som kun tilnærmelsesvis kompenserede for de tab, private forretningsdrivende havde både i Danmark og i resten af verden. Ødelagte skolegange, isolering, tåbelige mundbind, anvisninger fra en løgnagtig Søren Brostrøm og hans medsammensvorne, ikke fra Finderup Lade, men SSI, Statens Serum Institut. Husker du det?

Og hvad med pressen? Ja, den er også ejet af Deep State-kræfter, så derfra blev der også uddelt sølvpapirshatte en masse til alle os, der tillod os ikke at følge med lemmingflokken udover klippekanten.

Og som Gates har sagt: nye pandemier venter (hvis ikke vi indretter os på hans New World Order). I øjeblikket opkøber han landområder i USA, som har gjort ham til den største jorddrot der ovre. For at braklægge animalsk produktion.

I min optik er han en omvandrende zombie til fare for den civiliserede verden.

VACCINEUDRULNINGEN

Det mest fatale i forhold til verdenssundheden indtraf, da vaccineudrulningen startede ved overgangen mellem 2020/21.

Hvordan alle mekanismer for vaccinegodkendelser kunne få lov til at blive sat ud af spillet, hvordan videnskabelig uredelighed pludselig kunne blive redelig, er mig en gåde.

LÆS OGSÅ:  Klumme: DF’s Dannebrog har medvind på Københavns Rådhus

I januar 2021 søgte sundhedsminister Heunicke om en statslig bevilling på 48.5 millioner til forskning i bivirkninger ved de eksperimentelle vacciner, som medicinalvaregiganterne havde lanceret. Aktstykke 150. Se vedhæftning. https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/aktstk.150/index.htm?fbclid=IwAR1sMztKkBsiwW8CeUI_Qmqew3oz5Rc_znBxvlyoV_Erp2PjIq01QrOHMCY_aem_AVX2YlDEH7td1Ciq3L9TL08Fn3CW4TYPi23FlkuXYCyvNQ5P46h8hcRA8Y4IDozpvjA

Bevilling blev meddelt dagen efter anmodningen, der var fremsat den 27.1. Forskningen skulle afprøves over for en gruppe på 10.000. personer. Det set i lyset af det kendskab, videnskaben havde til MRNAs indvirkning på dna-sammensætning i det menneskelige legeme og bivirkningsrisici i det hele taget for øget forekomst af myorcarditis og kræft. Det er ikke en diskussion, der er ny, men diskussionen er til gengæld blevet lagt i graven efterfølgende af en samlet presse i ledtog med følgagtige politikere.

Afprøvning på mennesker af medicin og eksperimenter på mennesker er reguleret i Nürnberg kodekset fra 1947 i kølvandet på 2. verdenskrig. Der skal først foretages eksperimenter på dyr, og der må ikke foretages eksperimenter med risiko for mennesker, end ingen fjernrisiko, ud fra forsigtighedsprincippet.

I stedet for at følge forsigtighedsprincippet rullede staten og myndigheder eksperimentelle vaccinerne ud over 5 millioner danskere. Minkskandalen og grundlovsbrud uomtalt i denne sammenhæng.

Alle parader, alle former for videnskabelig kontrol og redelighed blev tilsidesat.

Af aktstykke 150 fremgik det med al tydelighed, at politikerne fik at vide, at man hos fagmyndighederne godt vidste, at de eksperimentelle vacciner kun havde en effekt af 2-3 måneders varighed, at vaccinerne ikke virkede på COVID-19 varianter, og at de ikke ville forhindre smittespredning.

Propagandamaskinen kørte på højtryk, med en fascistoid statsminister i spidsen assisteret af en Søren Brostrøm, der ikke lod salig propagandaminister, Joseph Goebbels, noget tilbage. Tvangsmedicinering fandt sted i Australien, og Canadas venstrefascistoide Trudeau gjorde en dyd ud af at udskamme anti-vaxxerne som pariaer.

VACCINE KONSEKVENSER

Konsekvenserne i dag i 2024 er en overdødelighed på 20 pct. efter vaccineudrulningen sammenlignet med 10 år tilbage. Det skyldes en forøget tilstedeværelse af hjertebetændelse, der giver en gennemsnitlig tilbageværende levetid på 5 år for patienterne. Island har eksempelvis en 53 pct. højere dødsrate end ellers med 83 pct. af befolkningen vaccineret. Rumænien har til gengæld en knap nævneværdig forøgelse med en vaccinationsgrad på 40 pct. Pludselig død er blevet alment kendt særlig blandt topatleter med særlige hjertebelastninger.

Udfordringen er, at spikeproteiner fungerer som en nøgle til at åbne cellerne i eksempelvis luftvejene, hvorved vira bliver mere smitsomme. Spikeproteiner ødelægger det almindelige immunsystem, da de ændrer den genetiske kode i kroppens cellemembraner. Dermed bliver vaccinerede mere sårbare, da kroppens immunsystem vil koncentrere sig om en type af COVID-19 og ikke varianterne.

En vaccine, skal det indskydes, har som regel et tidsmæssig udstrækning på minimum 10 år, før den kan godkendes som sikker efter at godkendelsesprocedurerne har været overholdt.

Almindelige vacciner indeholder deaktiveret virus, mens eksperimentelle vacciner som Pfizer, Moderna og Astra-Zenec lader selv kroppen producere COVID-19 for at opbygge antistoffer. Derved forstyrres kroppens immunsystem i og med, at immunsystemet alene koncentrerer sig om bekæmpelse af den type coronavirus, som MRNA-vaccinen er møntet på. Variationerne efterlades ubekæmpede så at sige.

Heraf den senere årsag til, at vaccinerede atter blev ramt af COVID-19 og med et i øvrigt svækket og i mange tilfælde ødelagt immunsystem. Dødeligheden forøges ved andre sygdomme som eksempelvis kræft, og en hjertemuskulatur, der bliver sat på overarbejde grundet spikeproteinernes tilstedeværelse.

LÆS OGSÅ:  Sporet ølstuekuppet satte

VACCINATIONERNES VIRKNING

Efter 1. stik forstyrres immunsystemet, nr. 2 stik forstærker processen, og nr. 3 stik får immunsystemet til kun at koncentrere sig om COVID-19, mens bekæmpelse af andre sygdomme svækkes. Mutationer og kemiske processer forstærkes. Og alligevel har man nu fra sundhedsmyndighedernes side offentligt tilkendegivet, at corona ikke er en almen farlig sygdom. Man har end ikke videnskabeligt kunne isolere COVID-19 virussen. Overledelsesraten var 99.7 pct., selv om man fik corona.

https://expose-news.com/2024/02/10/cdc-heart-disease-risk-skyrockets-post-covid-vaccination/?cmid=5f9d2970-dd13-4ef0-9340-34c2a14dacdc

Big Pharma indrømmer, at de eksperimentelle vacciner aldrig var gearet til at hindre smittespredning. Ansvarsfraskrivelse for bivirkningerne var et cover up for den viden, man havde om de skadelige virkninger af injektion med spikeproteiner.

Panikreaktion på verdensplan blandt politikere førte 2/3 af jordens befolkning i armene på Big Pharma. Inflationen på verdensplan samt renteforhøjelser skyldes, at man lod seddelpressen køre under lockdownen

De mest dystre teorier går på, at jordens befolkning vil uddø for 2/3s vedkommende efterhånden som de giftige spikeproteiner gør kål på de vaccinerede. Vaccinerne er lige så giftige som cyanid ifølge kritikere, men virker bare langsommere.

Nedlukningen har skabt et fatalt svigt i tilliden til politikere og de lægefaglige eksperter. COVID-19 var en influenza, der primært ramte ældre medborgere.

SSI har på et spørgsmål fra Lars Boje Mathiesen oplyst, at 4.500 på svartidspunktet var registreret døde af bivirkninger, mens ca. det halve var døde med og ikke af corona, og gennemsnitsalderen på de afdøde var 83 år, altså svage og ældre borgere med forud bestående sygdomme.

Mørketallene for bivirkningerne bliver først lyse, når dødstallene bliver uforklarlige og omfangsrige, når først skaderne mod befolknings sundheden bliver uafvendelige og irreversible.

Det er der ingen ud over Gates relaterede der ønsker, men det er der, vi er. Vaccineudrulningen var historiens største medicinske eksperiment ifølge professor, Christine Stabell Benn, fra Syddansk Universitet.

SAMMENFATNING

Tilbage står vi anti-vaxxere med en flad smag i munden af  ”hvad sagde vi?”. Tilbage står en presse, som totalt svigtede i at agere vagthunde. Værdiløse ligesom alle politikerne.

Tilbage står alle de Deep State-kræfter, der blev forgyldt af at have produceret rottegift til 3 ud af 4 danskere, og 2 ud af 3 øvrige af verdens befolkning.

Kræfterne bag det, der er blevet afdækket som idemændene, bagmændene bag “pandemien, Fauci, Gates og Schwab, er fortsat på fri fod, de har ingen spørgsmål fået hos bagmandspoliti og anklagemyndighed i en Nürnberg2 proces.

Taberne, ofrene, er først og fremmest alle dem, der allerede er døde med myocarditis eller af hurtigt fremadskridende kræft, fordi immunsystemet ikke kan modstå MRNA-vaccinerne. Fertiliteten rammes i øvrigt også hårdt.

Så kan vi til gengæld blive kulturberiget af alle de migranter, som en anden Deep State-aktør, George Soros, med sin formue på 172 milliarder finansierer færgefarten over Middelhavet for. Verden er blevet sindssyg.

Men, bagmændene har indtil nu haft held med at kaste nye bolde i luften til afledning, nemlig kampen om klimaet. Tosser som Greta Thunberg har fået mikrofontid. Nu står agendaen på at fortsætte den store genstart ved at centralisere magten, ikke hos folket, men hos de superrige.

Første punkt var i bedste ånd og Dr. Mengele-stil ad bagdøren at få reduceret jordens befolkning. Det næste er at gøre os tilbageblevne til figuranter i et WEF univers.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)