Er nedturen planlagt?


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Overskriften er både ment som en provokation og som en øjenåbner. Problemstillingen i forhold til den igangværende økonomiske nedtur og alle tidligere, herunder finanskrisen, er at udfinde de dybereliggende årsager til den cyklus, verdensøkonomien befinder sig i, alt fra børskrakket i 1929 til efterdønningerne af coronanedlukningen.

Børskrakket i 1929:

Hvor 1930’ernes krise med arbejdsløshed og politisk ustabilitet skyldtes spekulation, beror den nuværende inflation og konjunkturnedgang på helt andre årsager.

Årsagen til, hvorfor børsen krakkede i 1929, var, at markedet løb tør for finansieringskilder til den fortsatte spekulation. Der blev kontinuerligt oprettet nye selskaber og udbudt flere værdipapirer til salg end der var midler til at købe for. Af samme årsag faldt prisen på værdipapirer.

Det betød, at investorerne langsomt men sikkert mistede tilliden til, at de kunne tjene yderligere penge ved at beholde deres aktier. De forsøgte i stedet at få dem solgt for at hente mest muligt af gevinsten hjem. Andre investorer, hvis værdipapirhandler var sket ved marginalhandler på kurser, blev tvangssolgt, og de etablerede investeringsselskaber tabte lige så langsomt, men samtidig lige så sikkert deres værdi. Og bundlinjen var, at bunden gik ud af markedet den sorte tirsdag den 29. oktober 1929, ved en lidt forsimplet fremstilling.

Nutidens konspirationsteorier:

Konspirationen går i dag på, om der er en sammenhæng mellem en planlagt coronanedlukning, vaccineudvikling og distribution og en helt bevidst økonomisk planlægning af at ville indsnævre de frie økonomiske markeder og rammer, alt med henblik på at genstarte verdensøkonomien på nye betingelser: The Great Reset. 

Det er her at knopskydningen til NGO-organisationer og private firmaer som World Economic Forum og de globale medicinalvare firmaer, Big Pharma, skal medinddrages.

Aldrig som i ALDRIG, har verdensbefolkningen været udsat for større bedrag end i troen på, at både nedlukning og vacciner ville virke. Og aldrig som i ALDRIG har de politiske kræfter, medier, myndigheder og opinionen været udsat for større svindelnumre end i troen på mirakelvirkningen af varm luft i metermål.

Videnskab og fornuft har tacklet de selvsamme trusler mod verdenssundheden i talrige tidligere tilfælde af pandemier uden hverken nedlukninger og anvendelse af eksperimentel medicin, som de midler 4 ud af 5 af verdensborgerne nu er injiceret med. Og det i op til både 3-4 og 5 booster- indsprøjtninger.

Big Pharma repræsentanter indrømmer nu blankt, at eksperimentelle vacciner aldrig var gearet og afprøvet til at kunne hindre smittespredning.

Bivirkningsrisikoen afsikrede man sig via ansvarsfraskrivelser, hvilket er sket world wide. Alene det burde have fået ansvarlige lægefaglige kræfter til at reagere. Alene det burde have fået ansvarlige politikere til at reagere.

Overspringshandlinger i forhold til de sædvanlige godkendelses kriterier for vaccineudvikling og -godkendelse i uskøn forening med politisk panikreaktion formåede en hel verdens politisk ledelse til at styre mod den økonomiske afgrund, vi oplever lige nu.

LÆS OGSÅ:  Uforståelige nedskæringer

Nutidens inflationskabelse:

Når verdensmarkedet både finansielt og i forhold til tjenester og vareudveksling en masse sættes ud af kraft gennem nedlukning af de sædvanlige kanaler pga en politisk panikreaktion, som ikke er videnskabelig begrundet, så ligger her årsagen til, at vi her og nu oplever den højeste inflation i et halvt århundrede.

Flaskehalse, hvor prisdannelsen har været sat ud af kraft, og de tårnhøje benzinpriser, er afledt af nedlukningen. Ukraine-krigen uomtalt, men embargoen mod Rusland har naturligvis en indflydelse på prisudviklingen, omend alene marginalt.

Hovedårsagen til inflationen i dag er, at alle vestlige landes centralbanker har ladet trykke penge i trilliardstørrelse, uden at der har været en underliggende økonomi at kunne gøre det for. Pengeskabelsen, strømmen, af ekstraordinære hjælpepakker under de foretagne lockdowns, de gør nu sin indvirkning. Politikerne undlader helt bevidst at fortælle herom.

Regeringerne postede de enorme mængder af penge ud for at holde hånden under økonomierne. De trilliarder af pengesedler uden dækning skabte et kunstigt overforbrug og efterspørgsel på varer og tjenesteydelser. Og dermed en inflation.

Og så hjælper det i øvrigt amerikanerne stort at have en inkompetent, venstre-desorienteret olding siddende i Det Hvide Hus, som af sine venstre-radikale rådgivere får kørt en teleprompter tekst over læseskærmen om, at han indstiller olieudvinding for i stedet at gå over til en grøn energi, som muligvis er til rådighed om 20 år.

Med det resultat, at USA går fra olieeksporterende til olieimporterende land. I sig selv rigeligt til en rigsretssag, når man så samtidig tager hul på de olielagre, Trump havde fået fået opbygget. For i overført betydning at gyde olie på prisstigningerne.

Men, tilbage til overskriften på klummen.

Hvor meget kan vi hælde vores lodder i vægtskålen til fordel for konspirationen om, at den økonomiske nedtur har været planlagt af den dybe stat?

Det kan bevismæssigt lægges til grund, at der verdensøkonomisk er en rød tråd mellem coronanedlukning og den nuværende økonomiske nedtur. Det er uomtvisteligt. Hvor børskrak og alle tidligere finanskriser har været markedsbetinget, er den nuværende forårsaget af ren politisk styring og regulering, dvs. afmontering af udbuds- og efterspørgselskræfterne.

Politikerleden er større end nogensinde før, splittelsen i befolkningerne mellem tilhængere og modstandere af de styrende politikere er monumental. Dette er i sig selv en destabiliserende faktor for demokratiet. Se til det netop afværgede statskup i Tyskland iværksat af højreorienterede. Tryk avler modtryk.

Nedlukningen var igen forårsaget af en kombination af et fatalt svigt fra lægefagligt og videnskabeligt hold. Det vil tage en generation at genskabe tillid de lægefaglige myndigheder, der som dikkende lammehaler ikke turde sige fra. En hjernedød medløber som direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, burde i min optik personligt gøres ansvarlig for udspredelse af statsbetalte løgne om vacciner og nedlukning frem for at blive båret frem som en homofil rockstjerne. I de blindes rige er den enøjede konge.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Danskerne er ikke længere herre i eget hus

De dele af befolkningen, som fortsat støtter den siddende regering og som er af den opfattelse, at den fungerende statsminister udførte et godt stykke arbejde med coronahåndteringen, er den del af befolkningen, jeg vil tillade mig at sammenligne med de politiske medløbere i Tyskland i mellemkrigstiden. Til gengæld vil deres middellevetid være reduceret af de livsfarlige MRNA-injektioner, de har modtaget. Måske sudden death-symptomerne vil blive så åbenbare, at selv de vil vågne op, der hvor også medierne fatalt har svigtet i at have en kritisk sans.

Man må lægge til grund, at corona var en forkølelse/influenza, der primært ramte ældre medborgere. Nu har vaccinerne fremadrettet en livslang negativ indflydelse på folkesundheden, fertilitet og middellevetid på verdensplan. Tusinder er allerede døde, millioner nok snarere, pga bivirkninger. Udgifterne vil kræve sygepleje i milliardklassen. Hvem vinder? Big Pharma.

Hvem har som mål at ville nedbringe verdens befolkningstal? Bill Gates. En win win situation for vor tids Dr. Mengele. Han tjener penge uanset hvad han gør og han har fraskrevet sig ansvar. Han er nu USAs største jordbesidder i sit næste mål om at lægge den animalske produktion i graven for at indføre plantebaseret i stedet. Resultat? Hungersnød og endnu større reduktion i verdens befolkningstal. En del af målsætningen.

Endnu flere migrationer og mere kaos i verdensøkonomien. Endnu større krav om regulering og forbud fra politisk hold som igen vil reagere panisk og lade sig råde af den dybe stat.

Bag nedlukningsanbefalingerne og vaccinedistribution stod og står kræfterne i den dybe stat. Samme kræfter ønsker både en regulering af de finansielle markeder, dvs. en regulering med afskaffelse af kontantmidler. Folk skal ses efter i forhold til købekraft og styres i den retning af politikere og embedsfolk, som globalt styres af den dybe stats moguler som Klaus Schwab og Bill Gates.

Schwabs ønskemål om politisk styring og ensretning ligger helt åbent på WEFs hjemmeside. Der er intet skjult. Hvorfor Danmark og alle verdenslederes nationer hælder sit hoved til en søn af en gammel jødebrænderfamilie eller i hvert fald en tysk familie med anløbne aner, som stod bag Hitlers vidundervåben fra raketaffyringerne i Peenemünde, det må guderne vide. For jeg, som nationalkonservativ, har svært ved at se formålet.

Det pengeløse og ejerløse samfund, der er WEFs endelige mål, et samfund uden klimakrise, et samfund, hvor varer og mennesker bevæger sig rundt styret af kræfter, som overordnet har kontrol med alt, det er den dybe stats endelige politik.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Republikanerne og valgsnyd

Den nuværende rekordhøje inflationsrate kunstig skabt gennem pengestrømme er WEFs bedste argument for at kunne anbefale en afvikling af den gammelkendte måde at styre finans- og pengemarkeder på. Politikerne lytter. Det er her den dybe stat sætter dolkestødet ind mod det åbne, demokratiske samfund. Hvis blot politikerne forstod, at de skulle undlade at tænke i planøkonomi, så ville forholdene i verdensmarkedet ordne sig selv. Så blev Schwab sendt ud i arbejdsløshed.

Skal man sammenfatte et svar på det spørgsmål, overskriften rummer, om hvorvidt nedturen er planlagt, så er det svært ikke at se klare indikationer på, hvor det bærer hen ad og hvem der har en interesse i udviklingen. Den overordnede strategi for kræfterne i den dybe stat svarer til den vej, vinden blæser. Så igen set med nationalkonservative øjne må svaret på spørgsmålet være bekræftende. Der er klare tegn på en bevidst og i nogle tilfælde ubevidst dominoeffekt af omstændigheder mod yderligere styring, regulering og forbud.

Om vor hjemlige statsminister bevidst styrer efter det jeg uden at ryste på hånden vil kalde et fascistisk styret samfund, det vil fremtiden kombineret med oplevelser fra virkeligheden, afsløre. Et korporativt samfund, hvor statens adskillelse mellem private virksomheder og borgere har et kinesisk tilsnit.

Det er ikke en tilfældighed, at Schwab fremhæver Kina som rollemodel. Et samfund uden menneskerettigheder, et samfund uden demokrati.

Afskaffelsen af frihedsrettigheder, udskamning af politiske modstandere af vacciner, yderligere tiltag til regulering af klimadagsorden fra umælende fjolser som en adhd- og samspilsramt teenagetøs med efternavnet Thunberg viser hvilken tynd fernis demokratiet har. Historisk indskrænkning af demokratiet baseret på et faktuelt urigtigt beslutningsgrundlag. Paradoksalt er det, at sundhedsmyndighederne nu afvikler definitionen af corona som en samfunds kritisk sygdom. Hvad var så nødvendigheden af alt det, vi har gennemlevet?

Mediernes og journalisternes Maccarthyistiske indfaldsvinkler i forhold til dagsordener uden for det politisk korrekte spektrum er blot en brik på vejen mod det Utopia, som venstreradikale marxistiske kræfter i forening med den dybe stat er i færd med at krerere for nutiden og eftertidens verden.

Vent blot på, at næste statslige indgreb kommer af hensyn til almenvellet og folkesundheden. Næste gang hedder det ikke corona, der hedder det måske, at en gruppe af borgere holdningsmæssigt i landet udgør en trussel mod flertallet og den gældende verdensorden. Big brother is watching you.

Således talte profeten Zarathustra

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)