Forsvaret emmer fortsat af sexisme

Sexisme og krænkelser er fortsat et væsentligt problem i Forsvaret, skriver Berlingske.

”I Auditørkorpsets seneste årsberetning fra slutningen af marts står der, at der ikke ses et fald i sager om krænkende og kønskrænkende adfærd, ligesom nogle af disse sager har været ganske alvorlige og haft en mere omfattende karakter. De kvindelige ansatte kun mærker behersket forbedring efter to års indsats.

I selve hæren melder hver ottende kvinde – 12,5 procent – at hun inden for det seneste år har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed i tjenesten.

Og på tværs af hele Forsvaret siger 8,1 procent af over 1.000 kvinder ja til det samme. Det er næsten 20 procent flere end gennemsnittet i det omgivende samfund”.