Forurening fra københavnske busser er mere end halveret på fire år

bus kvinde pige
Modelbillede.

Når de gule bybusser sætter af sted fra stoppestedet, og havnebusserne skyder vej gennem vandet, sender de markant færre skadelige partikler ud i luften end tidligere. Udledningen af skadelige partikler og NOx-gasser (såkaldte kvælstofilte), som kommer fra bussernes dieselmotorer, er nedbragt med to tredjedele på bare fire år. Samtidig er den årlige udledning af CO2 fra busserne reduceret med 30 procent, hvilket svarer til den samlede årlige CO2-udledning fra ca. 1.200 danskere.

”Luften i København skal være så ren, at man kan trække vejret frit uden at skulle bekymre sig om sit eller sine børns helbred. Derfor har vi de seneste år investeret massivt i grøn omstilling af vores kollektive trafik. Udledningen af nogle af de værste kilder til kræft- og luftvejssygdomme er nedbragt markant, men vi skal have sat endnu mere skub i udviklingen”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Politikerne på Københavns Rådhus har foretaget en række ambitiøse investeringer på området de seneste år. Og det er altså bl.a. det, man nu ser effekten af. I 2016 satte man i samarbejde med Miljøministeriet og Frederiksberg Kommune rensningsfiltre på ca. 300 busser, så NOx og skadelige partikler opsnappes, inden de forlader udstødningen. Derudover overgik nordens travleste buslinje, 5C, til at køre på biogas i 2017, hvilket er både CO2-neutralt og forurener mindre end den traditionelle diesel.  Siden 2018 har byens havnebusser også sejlet på HVO-biodiesel.

LÆS OGSÅ:  Det er dyrt, når busserne sidder fast i trafikken

Senest har København og Frederiksberg kommuner den 8. december sat strøm til de to buslinjer 2A og 18, så buspassagererne fremover fragtes rundt på ren el. I foråret 2020 søsættes der også fem nye el-havnebusser. Frem mod 2025 er målet, at samtlige busruter i København skal omstilles til at køre el på eller andre grønne alternativer.

Fakta

  • Udledningen af skadelige partikler fra busserne faldt i perioden 2014 til 2018 med 67 procent.
  • Udledningen af NOx fra busserne faldt i perioden 2014 til 2018 med 67 procent.
  • Kvælstofilte (NOx) er gasarter, der bl.a. udvikles ved forbrænding af diesel. For høje koncentrationer af NOx i luften kan forårsage kræft og luftvejssygdomme.
  • Udledningen af CO2 fra busserne faldt i perioden 2014 til 2018 med 30 procent eller 10.591 ton.
  • Danmarks Statistik opgør den gennemsnitlige danskers årlige CO2-udledning til 8,8 ton CO2.

Grøn omstilling af den kollektive trafik i Københavns Kommune

  • Københavns Kommune afsatte sammenlagt ni mio. kr. i bud-getårene 2014 og 2015 til montering af ca. 300 rensningsfiltre på byens busser. Miljøministeriet bidrog med 70 mio. kr., mens Frederiksberg Kommune bidrog med en mio. kr.
  • Borgerrepræsentationen har besluttet, at alle byens dieselbusser så vidt muligt skal omstilles til nulemission (el eller andre grønne alternativer) frem mod 2025.
  • Buslinjerne 2A og 18 kører i dag på ren el. Nordens travleste buslinje 5C kører i dag på biogas.
  • Byens havnebusser sejler i dag på HVO-biodiesel, og i foråret 2020 søsætter Københavns Kommune fem nye elhavnebusser.
LÆS OGSÅ:  Undersøgelse: Så meget forurener 1. maj