Geoffey Cain er død

24NYTs faste klummeskribent, cand. mag. Geoffrey Cain, er død. Cain, der var født i England, har i mange år flittigt bidraget til den hjemlige debat om Islam og ikke-vestlig indvandring til Europa.

I utallige indlæg, som han fik publiceret i diverse medier, forsøgte Cain at råbe befolkning og politikerne op og advare mod det, han så som vor tids farligste trussel, nemlig Islam.

Hans skarpe indlæg var kendetegnet ved en fremragende evne til at argumentere imod den indvandringspolitik, som skiftende danske regeringer har ført siden starten af 1980’erne.

Selv om dansk ikke var hans modersmål, beherskede han sproget i en grad, som de fleste af os kun kunne misunde.

Klummeskribent, Geoffrey Cain, var cand. mag. et art, samfundsdebattør og forfatter

Cain besad samtidig en sjælden historisk indsigt, og var aldrig bange for at komme med uortodokse synspunkter.

Udover sin virke som debattør var Cain forfatteren bag bogen “Ondskabens Ikon” – et, i særklasse, hæderligt forsvar for Pia Kjærsgaard. I bogen dokumenterede Cain på imponerende vis den systematiske nederdrægtighed, som bl.a. danske medier udsatte politikeren for.

Geoff var blandt venner kendt som en sjov, sympatisk og ydmyg mand. Fra sin “hovedcentral” i Hellerup samlede han hver dag dokumentation, der efterfølgende skulle anvendes som kildemateriale i hans skrivearbejde.

Cain vil blive husket som en af de tidlige røster, der offentligt turde sige fra over for den politiske korrekthed, og ikke mindst for hans mod til at udpege Islam som den nye totalitære ideologiske trussel mod Vesten.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)